Ajan­kohtai­sta 18-19/1994 vsk 49 s. 1974

LYV-toimikunta vetosi Jorma Huuhtaseen

WHO on kysynyt Haagin kansainvälisen oikeusistuimen mielipidettä ydinaseiden käytön laillisuudesta. Aloitteentekijöitä asiassa ovat Lääkärit Ydinsotaa Vastaan -liike ja muut kansainväliset rauhanjärjestöt, jotka pyrkivät saamaan ydinaseiden käytön julistetuksi laittomaksi. Haagin kansainvälinen oikeusistuin on pyytänyt 10.6.94 mennessä eri maiden viranomaisia ilmaisemaan näkemyksensä siitä, onko ydinaseiden käyttö oikeudellinen ja terveydellinen kysymys.

Suomen Lääkärit Ydinsotaa Vastaan (LYV) -toimikunta on vedonnut asiassa sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtaseen, jotta Suomi ilmoittaisi pitävänsä ydinaseiden käyttöä laittomana niiden aiheuttaman terveys- ja ympäristöuhan vuoksi. Sotilaallisen ydinaseräjäytyksen massatuhovaikutus ulottuu väistämättä sekä kohdemaan että myös sotaan osallistumattoman puolueettoman maan siviiliväestöön. Ydinpommin aiheuttamat määrällisesti ja laadullisesti massiiviset terveyshaitat ja ympäristövaikutukset ovat kiistattomia, ja siksi olisi LYV-toimikunnan mielestä luonnollista, että Suomi pitäisi omaan väestöönsä kohdistuvaa tahallisesti aiheutettua terveyshaittaa laittomana.

LYV-toimikunta edustaa jäsenjärjestöjensä kautta koko lääkärikuntaa. Toimikunnassa ovat edustettuina Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Medisiinariliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry. LYV-toimikunta on vuonna 1985 Nobelin rauhanpalkkinnon saaneen IPPNW:n (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) jäsen ja järjestön virallinen edustaja Suomessa. (MHe)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030