Ajan­kohtai­sta 34/1995 vsk 50 s. 3723

Maailman AIDS-päivä 1995

Ensimmäinen AIDS-tapaus raportoitiin Yhdysvalloista vuonna 1981. Nykyään HIV-tartuntoja on raportoitu lähes kaikkialta maailmasta. Pandemian aikana tartunnan saaneiden kokonaismääräksi arvioidaan lähes 20 miljoonaa ja AIDSiin arvellaan sairastuneen 4,5 miljoonan ihmisen. Infektion pysäyttävää viruslääkettä ei ole onnistuttu kehittämään, ja potilaiden ennustetta on lääketieteen keinoin pystytty kymmenen vuoden aikana parantamaan vain jonkin verran: taudin edistyminen AIDS-vaiheeseen on saatu hidastumaan parhaimmillaan 8 kk ja elinikä AIDS-diagnoosin jälkeen on pidentynyt 6-9 kk. Hoitokeinoista tärkeimmät ovat viruslääkkeet ja liitännäisinfektioiden hoito. Kuolinsyynä maailmanlaajuisesti tuberkuloosi on nykyään yleisin.

Suomessa on todettu tämän vuoden marraskuun alkuun mennessä yhteensä 717 HIV-tartuntaa ja AIDSiin on sairastunut heistä 228 potilasta; AIDS-potilaita on elossa noin 80. Tartunnan saaneista noin viidesosa on naisia, neljäsosa ulkomaalaisia. Homoseksuaalisessa kontaktissa tartunnan on saanut 48 % ja heteroseksuaalisessa 35 %. Tartuntoja on aivan viime vuosina todettu 60-70 vuosittain.

AIDS-potilaiden terminaalivaiheen hoitoon on ryhdytty kiinnittämään Suomessakin huomiota, kun sairaus on yhä useammilla potilailla edennyt pitkälle. Suuri osa potilaista haluaa olla kotona mahdollisimman pitkään, usein kuolemaan saakka. Kotihoitoa puoltavat myös taloudelliset seikat, sillä HIV-potilaiden hoitokustannuksista kaksi kolmasosaa syntyy sairaalahoitojaksoista. Prof. Juhani Lähdevirran mukaan HIV-potilaan kokonaishoitokustannukset ovat keskimäärin 300 000 markkaa, ja tästä kolmasosa kertyy kuolevan potilaan viime vaiheen hoidosta.

Lue myös

Helsingissä AIDS-tukikeskus ja Auroran sairaala ovat selvittäneet kotihoidon onnistumista projektissa, jossa kaksi sairaanhoitajaa on päätoimisesti huolehtinut 23 AIDS-potilaan tehostetusta kotihoidosta. Potilaat ovat saaneet kotona esimerkiksi punasolusiirrot ja kipupumppuhoidot ja myös näytteet laboratoriotutkimuksia varten on otettu kotona. Potilaista 15 on kuollut, heistä 7 kotona. Järjestelyihin on oltu varsin tyytyväisiä, ja taloudelliseksi hyödyksi on laskettu puolentoista vuoden ajalta noin 1,3 miljoonaa markkaa, kun sairaalahoitopäivien hinnasta on vähennetty projektin henkilöstö- ym. kulut. Säästö on syntynyt suurimmaksi osaksi potilaan omaisten ja tukihenkilöiden työpanoksesta.

Maailman AIDS-päivää vietetään 1.12. Teema on kiteytetty iskulauseeksi "Shared rights, shared responsibilities". WHO haluaa korostaa paitsi yksilöiden, myös yhteisöjen osuutta HIV-tartuntojen ehkäisyssä ja hoidossa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030