Ajan­kohtai­sta 34/1994 vsk 49 s. 3596

Maailman AIDS-päivä

Koska kuluva vuosi on nimetty perheen vuodeksi, myös 1.12. vietettävän kansainvälisen AIDS-päivän teemaksi on valittu AIDS ja perhe. HIV-tartunnan saaneita arvioidaan olevan jo 17 miljoonaa ja AIDSiin sairastuneita 4 miljoonaa, joskin virallisesti raportoituja tapauksia on noin miljoona.

AIDSin vaikutukset yhteisötasolla näkyvät nyt selvimmin Afrikassa, jossa epidemia levisi alkuun rajuimmin. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa arviolta yli 10 miljoonaa aikuista ja lähes miljoona alle 5-vuotiasta lasta on saanut HIV-tartunnan. Noin 4 miljoonaa lasta on jäänyt orvoksi vanhempien kuoltua AIDSiin. Pahimmilla alueilla yli puolet alle 15-vuotiaista lapsista on menettänyt ainakin toisen vanhemmistaan.

Afrikassa perhe on usein ainut tuki sairastuneelle. Epidemia koettelee kuitenkin perinteistä perhejärjestelmää raskaasti: jopa pienet lapset hoivaavat kuolevia vanhempiaan, isovanhemmat ja muut sukulaiset huolehtivat orvoiksi jääneistä lapsista, lapsia elää jopa täysin ilman aikuisten tukea. Varsinkin kaupungeissa AIDS-orvot ajautuvat usein katulapsiksi. Myös sairauden aiheuttama taloudellinen taakka perheelle on raskas, etenkin kun perheenpää on sairastunut.

Lue myös

Afrikkalainen perhe- ja yhteisöturva on muutospaineissa muutenkin kuin AIDSin vuoksi. Viime vuoden lopulla WHO:n World Health -lehdessä AIDS-ohjelman työntekijät tri Samuel Kalibala ja tri Sandra Anderson analysoivat Afrikan maiden kehityksen vaikutusta perheyhteisöön, myös kolikon nurjalta puolelta. Vanha sosiaalinen turvajärjestelmä perustui hallitsevan perheenpään ympärille muodostuneeseen perheyhteisöön, joka moniavioisuuden ja monilapsisuuden vuoksi saattoi olla hyvin laaja. Yhteisön voimaa lisäsi voimakas naapuriavun perinne. Taloudellisten rakenteiden muutosten ja kaupungistumisen myötä rahasta on tullut entistä tärkeämpi arvo myös afrikkalaisessa yhteisössä, niin välttämätön kuin talouden kehitys onkin - siinä Afrikan dilemma. Ensimmäiseksi tästä on kärsinyt naapuriavun perinne, mutta myös huolehtiminen orvoista sukulaislapsista on monesti pikemminkin taloudellinen taakka kuin perheen luonnollinen tehtävä. Jopa lasten koulunkäynti on kaksiteräinen miekka: orpolapsi merkitsee lisää koulumaksuja maksettavaksi eikä enää lisätyövoimaa pellolle.

WHO korostaa kansainvälisenä teemapäivänä perheen merkitystä AIDS-potilaiden tukena. Perheen käsitteen ei tarvitse perustua biologiseen siteeseen, avioliittoon tai seksuaalisuhteeseen, vaan perheeksi voidaan käsittää mikä tahansa luottamukseen, keskinäiseen tukeen ja yhteiseen kohtaloon perustuva sidosryhmä - vaikkapa uskonnollinen yhteisö, katulasten jengi tai huumeiden käyttäjien piiri.

Suomessa on HIV-tartunta todettu syyskuun loppuun mennessä yhteensä 623 henkilöltä. Tänä vuonna on tartuntoja todettu lääkärien ilmoitusten mukaan 48. (Marianne Jansson)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030