Ajan­kohtai­sta 15/1998 vsk 53 s. 1816

Maailman suurin verenpainetutkimus julkaistaan kesäkuussa

Verenpaineen lääkehoidosta julkistetaan kesäkuun 10. päivänä tulokset tärkeästä suurtutkimuksesta, Hypertension Optimal Treatment (HOT). Siinä on selvitetty 19 000 potilaan aineistossa, mille tasolle diastolinen verenpaine olisi hoidolla laskettava, 90, 85 vai peräti 80 mmHg:iin. Tuloksilla odotetaan olevan merkittävä vaikutus hoitokäytäntöön, ja taloudelliset vaikutukset ovat suuret, jos nykysuosituksia niiden pohjalta muutetaan.

Euroopan verenpaineyhdistyksen käynnistämää tutkimusta on tehty yli neljän vuoden ajan 26 maassa. Kolmen eri tavoitetason ryhmiin satunnaistetut potilaat, joiden diastolinen verenpaine tutkimuksen alussa oli 100-115 mmHg, käyttivät pitkävaikutteista kalsiumkanavan salpaajaa felodipiinia aloituslääkkeenä. Jos tavoitetta ei saavutettu, liitettiin hoitoon beetasalpaaja tai ACE:n estäjä, myöhemmin tarvittaessa vielä diureetti. Annoksia suurennettiin, kunnes tavoitepaine saavutettiin.

Tutkimuksen varsinaisia tuloksia odotellessa on julkaistu osalle potilaista (610) tehty selvitys tehostetun hoidon vaikutuksesta elämänlaatuun. Aiempien verenpainetutkimusten perusteella verenpaineen lasku ei ole parantanut elämänlaatua - varsinkaan kun kyseessä on oireettoman taudin hoito. Tässä tutkimuksessa tulos oli päinvastainen: elämänlaatu ja yleinen hyvinvointi paranivat, oireisilla potilailla ja matalimman tavoitetason saavuttaneilla potilailla eniten. Elämänlaatua mittaavat kysymykset esitettiin potilaille kuuden kuukauden hoidon jälkeen ja hoidon loputtua.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030