Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/2006 vsk 61 s. 942

Max Oker-Blom -palkinto psykiatri Asko Raudalle

Tanja Hannus

Suomen Lääkäriliitto on myöntänyt Max Oker-Blom -palkinnon psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Asko Raudalle

. Arvoltaan 10 000 euron palkinnolla Lääkäriliitto haluaa nostaa esiin vähemmän tunnettua, mutta erittäin merkityksellistä, transkulturaalista kliinistä lääkärintyötä kidutuksen uhrien hyväksi. Rauta teki viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta selvityksen maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta.

Rauta, 44, toimii johtajana Helsingin Diakonissalaitoksen yhteydessä toimivassa Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa. Myös Ouluun avataan tämän kuun aikana kuntoutusyksikkö, jossa arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan kotimaissaan kidutettuja pakolaisia ja heidän läheisiään.

Suomessa asuvista arviolta 22 000 maahanmuuttajasta noin 20-40 prosenttia on kidutuksen uhreja.

Uhriluku on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä osa kidutetuista kuolee tai vammautuu niin pahasti, etteivät he pääse pois kotimaastaan. Suurin osa Suomeen päässeistä selviää kokemuksistaan omin neuvoin. Vain harva pääsee terapiaan.

- Kidutus muuttaa ihmistä pysyvästi. Hankalampia tapauksia ovat ne, joilla on vaikeasti havaittavia, aivoperäisiä vammoja. Heillä on erittäin suuri vaara syrjäytyä yhteiskunnasta, Rauta toteaa.

Lääkäriliiton 96-vuotisjuhlassa palkittu Rauta toivoo kaikkiin Suomen yliopistosairaaloihin transkulturaalisia yksiköitä, joiden kautta maahanmuuttaja- ja pakolaislääketieteen osaamista voitaisiin keskittää. Näin tietämys välittyisi alueellisesti lääkärikunnalle ja potilaiden hoito toteutuisi lähellä kotia. Myös lääketieteellisten tiedekuntien pitäisi opettaa ja perehdyttää lääkäreitä monikulttuuriseen toimintaan jo opiskeluvaiheessa.

Raudan mukaan Suomi hoitaa tällä hetkellä kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät velvoitteensa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoidosta tyydyttävästi.

Lue myös

- Toimintaa täytyy kehittää. Viranomaistahojen pitäisi ottaa päävastuu turvapaikanhakijoiden kidutuksen vammojen lääketieteellisestä tutkimisesta ja vammojen arvioimisesta. Näin Kidutettujen kuntoutuskeskus voisi keskittyä päätehtäväänsä eli uhrien kuntouttamiseen, Rauta vaatii.

Palkintoraha mahdollistaa Raudalle solidaarisuustyön jatkamisen ja työskentelyn jo olemassa olevissa kansainvälisissä verkostoissa ja koulutustilaisuuksissa. Palkinto helpottaa myös keskittymistä oppimateriaalin tuottamiseen ja muuhunkin kirjoitustyöhön.

- Irtiottolomankin olen ansainnut ja suunnittelen parin viikon lohenkalastusreissua Tenolle ja Norjaan, Rauta naurahtaa.

- Tämän palkinnon myötä olen kai viimeistään leimautunut kidutettujen auttajaksi. Tämä on ajoittain hirvittävän rankkaa työtä. Saan kuitenkin voimia tehdä tätä nähdessäni, etteivät koko perheensä tai läheisensä menettäneetkään ihmiset ole hukanneet uskoaan siihen, mihin ovat aina uskoneet, Rauta kertoo.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030