Ajan­kohtai­sta

Meilahden sisätautipuolen huolet eivät ole hälvenneet

Yt-neuvotteluja Helsingin ja HUS:n päivystysten yhdistämiseen liittyen jatketaan.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1

Meilahden sairaalan sisätautipuolella velloo huolia Helsingin ja HUS:n päivystysten yhdistämisen tuomiin muutoksiin liittyen.

Ensi vuoden alussa Haartmanin ja Malmin päivystyssairaala yhdistetään HUS:iin, ja Meilahden alueelle on muodostumassa laaja yhteispäivystyskokonaisuus.

Yhdistymisen myötä alueen resursseja aiotaan hyödyntää joustavasti eri yksiköissä.

Huolestuneisuus liittyy erityisesti siihen, että Haartmanin sairaalan vuodeosastojen ja valvonnan päivystyskonsultaatiot ovat siirtymässä Meilahden toiselle sisätautietupäivystäjälle.

Meilahden sisätauteihin erikoistuvat lääkärit kokevat ongelmana erityisesti iltapäivän ja illan työmäärän kasvun. Meilahden molempien sisätautilääkärien koetaan olevan täystyöllistettyjä jo nyt, pelkästään päivystyksen osalta.

– Sisätauteihin erikoistuvat kokevat, ettei heidän näkemyksiään ole kuultu, sanoo luottamusmies Eeva-Maija Nieminen.

Tilanne osin epäselvä

Toissaviikolla HUS Akuutti päätyi kolmen kuukauden siirtymäaikaan Haartmanin anestesiapäivystyksen osalta. Tämä rauhoitti Haartmanin lääkäreiden huolia.

Luottamusmies Eeva-Maija Nieminen tulkitsee tilanteen niin, että siirtymäaika antaa lisää aikaa arvioida tilannetta myös Meilahdessa ja mahdollisuuden jatkaa neuvotteluja. Hän on vaatinut yt-neuvotteluiden jatkamista.

Tilanne on Niemisellekin monella tavalla epäselvä.

– En ole saanut työnantajalta tietoa siitä, milloin sisätautipäivystyksen muutos tulee, hän sanoo.

Lisäksi Meilahden toisen sisätautietupäivystäjän toimenkuva on muuttunut yt-tilaisuuden jälkeen.

– Siksi minun on pakko vaatia, että yt-neuvottelut jatkuvat. Tällä tavalla ei voida mennä, että yt-neuvottelut loppuvat ja suunnitelmat ovat aivan erilaiset kuin silloin, kun meidän alueen yt-neuvottelut on pidetty.

Nieminen on pahoillaan siitä, että työnantajapuoli ei ole informoinut häntä suunnitelmiin tulleesta merkittävästä muutoksesta.

– Tähän mennessä meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys työnantajan kanssa, hän sanoo.

Lue myös

Tilastotietoa työmäärästä luvassa

HUS Akuutin ylilääkäri ja linjajohtaja Veli-Pekka Harjola suhtautuu myönteisesti yt-menettelyn jatkamiseen.

Hänen mukaansa yt-kuulemistilaisuudessa esitettiin suunniteltu toimenkuva asianmukaisesti, eikä suunnitelma ole sen jälkeen muuttunut. Tämän vuoksi ei luottamusmieheenkään ole oltu yhteydessä.

– Seuraavassa yt-kuulemisessa tuodaan vahvemmin esille tietoa työmäärästä ja työnkuvasta, joka on odotettavissa Haartmanin sairaalan osastojen ja valvonnan osalta, hän sanoo.

Harjola uskoo tilanteen selkeytyvän, kun lääkärit saavat paremman ymmärryksen tehtävän laajuudesta ja sisällöstä, sekä siitä miten työnjako muiden päivystäjien kanssa järjestetään.

Kuva: Sami Perttilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030