Lehti 7: Ajan­kohtai­sta 7/1999 vsk 54 s. 809

Merkittävät ja kalliit lääkkeet Vuodenvaihteen korvauspäätökset tehty - syöpä- ja erektiohäiriölääkkeisiin tarkennuksia

Pekka Koivisto

Ennen helmikuun puoliväliä Kansaneläkelaitoksessa oli tehty peruskorvausoikeuspäätös beetainterferonista yli 600 aaltoilevaa MS-tautia sairastavalle ja dornaasi alfasta 8 kystistä fibroosia sairastavalle. Beetainterferonin osalta korvauspäätösten lukumäärä ylittää ennakkoarvion. Tästä päätellen potilaat ovat saaneet neurologeiltaan B-lausunnot ajallaan eikä päätösten tekoon ole Kansaneläkelaitoksessa kulunut kohtuuttoman pitkää aikaa. Hakemuksia ja myönteisiä korvauspäätöksiä oletetaan jatkossa kertyvän huomattavasti hitaammin. Toissijaisesti etenevä MS-tauti ei sisälly valtioneuvoston päätökseen, joten sen perusteella ei peruskorvausoikeutta voida myöntää.

Alzheimerin taudin lääkkeet donepetsiili ja rivastigmiini tulivat hintojen kohtuullisuuden hyväksymisen myötä sairausvakuutuksesta korvattaviksi helmikuun alusta lähtien. Niistä ehdittiin myönteisiä peruskorvausoikeuspäätöksiä tekemään ennen helmikuun puoliväliä vajaa 300.

Huhtikuun alusta lähtien peruskorvaus edellyttää B-lausunnolla osoitettua riittävää hoidollista perustetta myös joukosta muita merkittäviä ja kalliita lääkkeitä. Kansaneläkelaitoksessa aletaan niitä koskevia päätöksiä tehdä hakemusten perusteella maaliskuun alussa. Eräiden niistä osalta Kansaneläkelaitos on täydentänyt aiemmin antamiaan, mm. lääkäreille lähetettyjä ohjeita. Täydennykset perustuvat sairausvakuutusasioiden lääketieteellisen asiantuntijaelimen, sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan ja erityisesti sen lääkejaoston tekemiin arvioihin.

Erektiohäiriölääkkeet

(alprostadiili ja sildenafiili)

1. Erektiohäiriölääkkeet ovat peruskorvattavia seuraavissa tiloissa:

- tapaturman aiheuttama selkä-ydinvamma, joka on aiheuttanut siittimen alueen vaikean hermovaurion. Tällaisen hermovaurion merkkeinä ovat yleensä myös parapareesi ja rakkopareesi.

- eturauhassyövän takia tehty eturauhasen täydellinen poisto, jossa voidaan arvioida syntyneen myös siittimen alueen vaikean hermovaurion.

2. Erektiohäiriölääkkeet eivät ole peruskorvattavia seuraavissa tiloissa:

- psykogeeninen erektiohäiriö

- verisuoniperäinen erektiohäiriö

- lääkehoidon sivuvaikutuksena syntyvä erektiohäiriö

- eturauhasen liikakasvun hoitoon liittyvä erektiohäiriö

- diabetekseen liittyvä erektiohäiriö, vaikka siihen liittyisi neuropatia

- MS-tautiin liittyvä erektiohäiriö (katso kohta 3.)

3. Erektiohäiriölääkkeet saattavat poikkeuksellisesti olla korvattavia seuraavissa tiloissa:

- eri syistä johtuvat objektiivisesti osoitettavissa olevat hermovauriot, jotka ovat löydöksiltään ja kliinisiltä seuraamuksiltaan verrattavissa kohdan 1. mukaisiin hermovaurioihin. Näille hermovaurioille on yleensä yhteistä, että niiden yhteydessä on havaittavissa myös hermovauriosta johtuvia virtsarakon (rakkopareesi) ja alaraajojen (parapareesi) toimintahäiriöitä.

- edellä olevan mukaisia vaurioita voi joskus poikkeuksellisesti syntyä

, selkäydintä vaurioittavien kasvainten yhteydessä

, muiden selkäydintä vaurioittavien pesäkemuutosten yhteydessä (esim. MS-taudin pesäkemuutos)

- eturauhassyövän tai muun lantion alueen kasvaimen sädehoidon aiheuttamassa vaikeassa hermovauriossa.

Lue myös

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta ei ole tähän mennessä vahvistanut sildenafiilin (Viagran) hinnan kohtuullisuutta, joten sildenafiilia ei korvata sairausvakuutuksesta.

Naltreksonin peruskorvausoikeuksissa alkoholiriippuvuuden hoidossa on keskeistä, että alkoholiriippuvuuden tukihoito on asianmukaisesti järjestetty. Tavallisesti tukihoito edellyttää mm. käyntejä hoitopaikassa esimerkiksi lääkärin, psykologin, sairaanhoitajan tai sosiaalihoitajan luona riittävän usein, esimerkiksi viikoittain tai kerran kahdessa viikossa. Alkoholiriippuvuuden yleisyyden vuoksi asianmukaisia hoitoyksiköitä ei ole naltreksonin korvattavuuden osalta perusteltua rajata kapeasti, vaan esimerkiksi alkoholiriippuvuuden hoitoon perehtynyt yksityislääkärikin voi muodostaa tällaisen hoitoyksikön edellyttäen, että tukihoito on asianmukaisesti järjestetty.

Opiaattivieroituksen jälkeen käytettävä naltreksonihoito on määrällisesti harvoin kysymyk seen tuleva hoitomuoto. Sitä koskevat hakemukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

Paklitakselin peruskorvattavuus on perusteltua levinneen munasarjasyövän ja levinneen antrasykliineille (doksorubisiini, epirubisiini) resistentin rintasyövän hoidossa.

Doketakselin peruskorvattavuus on perusteltua levinneen, antrasykliineille (doksorubisiini, epirubisiini) resistentin rintasyövän hoidossa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030