Ajan­kohtai­sta 36/1995 vsk 50 s. 3960

Mielenterveys-palvelujen tilasta selvitys

Mielenterveyspalvelujen tilasta tehdään selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt selvityksen tekijäksi Stakesin pääjohtajan Vappu Taipaleen.

Ministeriö katsoo, että psykiatristen potilaiden kuntoutukseen ja hoitoon liittyy tätä nykyä monenlaisia ongelmia, jotka edellyttävät aktiivista kehittämistä ja seurannan tiivistämistä. Taipaleen tehtävänä on yhdessä Stakesin, lääninhallitusten, sairaanhoitopiirien ja alan tärkeimpien järjestöjen kanssa selvittää mielenterveyspalvelujen tila sekä mielenterveyspotilaiden hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen. Lisäksi hänen on tehtävä ehdotukset palvelujen kehittämiseksi. Tammikuun alussa alkavaan työhön on aikaa kolme kuukautta.

Avohoidon palvelujen piti tehostua, kun psykiatrisen hoidon painopiste siirrettiin laitoshoidosta avohoitoon ja psykiatrisia sairaansijoja vähennettiin nopeasti. Avopalvelut, ns. puoliavoimet hoitomuodot sekä niitä tukevat asumisratkaisut eivät kuitenkaan ole kehittyneet riittävän nopeasti. Vappu Taipaleen odotetaan tekevän ehdotuksia tarvittavien muutosten nopeuttamiseksi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030