Lehti 49: Ajan­kohtai­sta 49/2019 vsk 74 s. 2846

Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Sami Perttilä

Eksoten terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula kummasteli Lääkärilehdessä (45/2019), miksi päivystysasetus vaatii paikalle yleislääkärin ympärivuorokautisesti. Tarvitaanko heitä yön hiljaisina tunteina, hän kysyi.

Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä, lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä?

– Yöpäivystyksen isoimpia potilasryhmiä ovat vanhukset ja päihdepotilaat. Siellä on paljon ongelmia, joissa palvelukokonaisuuden osaaminen on keskeistä. Paikalliset yleislääkärit tuntevat palveluketjun kokonaisuuden ja pystyvät ratkomaan ongelmia ympäri vuorokauden.

”Ei pidä lähteä ­lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että ­tehdään virkamiestyötä virka-aikana.”

Yleislääketieteen osaajille tulee päivystyksissä suurimmat volyymit.

Siellä ei ole pelkästään sydäninfarktitapauksia ja muita akuutteja erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Oletko törmännyt aiemmin kysymykseen, miksi yhteispäivystyksessä tarvitaan yleislääkäreitä yöllä?

– Tämä on minulle tuttu kysymys.

Ei voida ajatella, että lääkärintyötä tehdään vain päiväsaikaan. Päivystys on keskeisin osuus lääkärin työssä. Ongelmat, joita ihmisillä on, eivät kysy kellonaikaa.

Mielestäni yleislääkärillä pitää olla kokonaisnäkemys oman väestön terveydestä. Ympärivuorokautiseen päivystykseen osallistuminen antaa kuvan oman alueen potilaiden terveydestä ja palvelujen tarpeesta. Tämä koskee myös vaikkapa kirurgeja ja sisätautilääkäreitä.

Se on osa lääkärin osaamista ja sitä, mihin lääkärin koulutus on tähdännyt.

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan. Tämä on oma mielipiteeni.

Onko yöpäivystyksen vaatimusten muuttamisesta keskusteltu yleislääkärien osalta?

– Päivystyksen osalta seurataan tietysti koko ajan palvelukenttää. Yhteispäivystysten yöajan miehityksen pienentämisestä ei ole keskusteltu.

Pikemminkin sairaalat haluavat laajentaa kuin supistaa päivystysmahdollisuuksiaan, esimerkiksi Vaasassa.

Lue myös

Moni yhteispäivystys painii yleislääkäripulan kanssa. Miten kommentoit tilannetta?

– Meillä on Lääkärisopimus, johon on kirjattu, että jokainen lääkäri on päivystysvelvollinen. Jos eri työnantaja järjestää päivystyksen, se ei sillä tavalla pelitäkään.

Meillähän tehdään maakuntahallintoa. Tavoite on, että kaiken kaikkiaan tulisi isompi ratkaisu tähän. On neuvotteluasia, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Ehkä keskeisin asia on, että lääkärin ammattitaidon ylläpidon näkökulmasta on tärkeää, että kaikki lääkärit osallistuvat myös päivystystoimintaan. Päivystyksessä oppii paljon, myös yleislääkärin näkökulmasta. On syytä nähdä, mitä väestö tekee ympäri vuorokauden eikä vain virka-aikana.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030