1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mikä korvaa poistuvan valmisteen?
Ajan­kohtai­sta 33/2019 vsk 74 s. 1721

Mikä korvaa poistuvan valmisteen?

Mikä korvaa  poistuvan valmisteen? Kuva 1 / 1

Terveyskeskuslääkäreitä on mietityttänyt, miten pitäisi toimia, kun Asasantin Retard -valmiste on poistumassa eikä apteekin mukaan uutta ole tulossa. Boehringer Ingelheim on ilmoittanut, että kyseisten valmisteiden tuotanto on maailmanlaajuisesti päättynyt.

Suomessa lääkettä on vielä varastossa arviolta marraskuun 2019 alkuun, ja sitä toimitetaan apteekkeihin niin kauan kuin varastoa riittää. Tuotanto päättyi, koska useita korvaavia geneerisiä valmisteita on tullut markkinoille muualla maailmassa.

Mikä valmiste olisi sopiva Asasantin Retardin tilalle, Fimean ylilääkäri Aino Pennanen?

– Asasantin Retardin rinnakkaisvalmisteen Orisantinin tulo markkinoille vaihtokelpoisena peruskorvattuna rinnakkaisvalmisteena olisi kaikkien osapuolten kannalta järkevin ratkaisu. Tuolloin asiasta ei aiheutuisi lisätöitä lääkäreille tai apteekeille eikä huolta potilaille.

– Orisantinilla on voimassa oleva myyntilupa, mutta lääke ei ole tällä hetkellä kaupan. Se on aiemmin ollut Suomessa myynnissä, ja se oli tuolloin Kela-korvattava valmiste.

Miten lääkäreiden tulisi nyt toimia?

– Fimea ei ota kantaa hoito-ohjeisiin, vaan näiden suhteen kannattaa kääntyä esimerkiksi Suomen Neurologisen Yhdistyksen puoleen.

Lue myös

Käypä hoito -suosituksen mukaan aivoinfarktin ja TIA:n sekundaaripreventiossa voidaan käyttää ASA ja dipyridamoli -yhdistelmävalmisteen sijaan klopidogreelia, ASA:a, dipyridamolia tai ASA:n ja ADP-reseptorin salpaajan yhdistelmää ottaen huomioon potilaan muut sairaudet ja lääkkeistä aiheutuvat haittavaikutukset.

Tämä edellyttää potilaskohtaista arviota siitä, mikä lääke sopii kullekin potilaalle parhaiten.

Miten paljon Asasantin Retardia käytetään?

– Vuonna 2018 Asasantin Retardista sai Kelan 40 prosentin peruskorvausta 31 756 henkilöä.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@laakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.