1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mikä on lääkärin riski sairastua töissä koronaan?
Ajan­kohtai­sta

Mikä on lääkärin riski sairastua töissä koronaan?

Työskentely lääkärinä koronan aikana on turvallista, kun noudattaa potilastyössä annettuja ohjeita ja varotoimia, sanoo professori Kari Reijula.

Mikä on lääkärin riski sairastua töissä koronaan? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Koronatilanne on nyt Suomessa hyvä moneen muuhun maahan verrattuna. Tämä heijastuu myös lääkärien työhön ja riskiin sairastua, sanoo työterveyden professori Kari Reijula Helsingin yliopistosta.

Lisäksi Suomessa on voitu hyödyntää pientä viivettä pandemian saapumisessa maahan.

Se antoi aikaa sopeuttaa toimintatapoja tietoon, joka ehkäisystä ja hoidosta on ehditty saada muista maista. Myös tämä vaikuttaa lääkärien ja hoitajien työturvallisuuteen.

Lääkäreitä ja hoitajia on alustavien tilastojen perusteella sairastunut Suomessa työtehtävissä COVID-19-tautiin vähemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ammattitautina COVID-19-tautia ei vuoden 2020 loppuun mennessä ollut korvattu yhdelläkään lääkärillä, Reijula toteaa.

– Jos perusterveydenhuollossa, koronaosastolla tai teho-osastolla noudatetaan tutkittuun tietoon perustuvia turvallisuusohjeita, terveydenhuollon työntekijöiden riski sairastua ei näyttäisi merkittävästi poikkeavan epidemian aikana muissa töissä olevien työntekijöiden työterveysriskistä, hän sanoo.

Sairastumisriski suurempi työn ulkopuolella

Työturvallisuus terveydenhuollossa edellyttää kuitenkin vastuullisuutta sekä työntekijöiltä että työnantajilta, Reijula huomauttaa.

– Tehokkaat varotoimenpiteet, niiden huolellinen noudattaminen ja prosessien jatkuva trimmaaminen potilastyössä maksimoivat myös lääkärien työturvallisuuden.

Tilastojen perusteella sairastumisriski onkin suurempi hallitsemattomissa tilanteissa työn ulkopuolella kuin ennalta suunnitelluissa työtilanteissa, hän sanoo.

– Monissa ammateissa, kuten kaupan alan sekä turvallisuus- ja pelastusalan töissä tartuntariski voi ennakoimattomuutensa takia olla suurempi kuin ohjeita noudattaen lääkärin työssä.

125 koronatapausta korvattu ammattitautina

Viime vuonna Suomessa hyväksyttiin korvattaviksi ammattitauteina yhteensä 125 COVID-19-tautitapausta.

Lue myös

Niistä 98 prosenttia oli terveydenhuollon työntekijöillä. Heistä 70 prosenttia oli sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lääkäreitä joukossa ei ole.

Syksyllä 2020 ilmenneitä tautitapauksia kuitenkin vasta käsitellään vakuutusyhtiöissä.

– Koronavirukselle työssä altistuneiden ja sairastuneiden lukumäärät ovat tämän tilaston perusteella pieniä. Valtaosa sairaustapauksista ei ole vaatinut sairaalahoitoa. Tämäkin tilasto sopii monia muita maita hallitumpaan pandemiatilanteeseen Suomessa, Reijula toteaa.

Kirjoittajat
Suvi Sariola

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.