1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Miten sopimukseton brexit vaikuttaisi terveyteen?
Ajan­kohtai­sta

Miten sopimukseton brexit vaikuttaisi terveyteen?

Sopimuksettoman brexitin terveysvaikutuksiin ei ole varauduttu riittävästi, summaavat kirjoittajat British Medical Journalissa julkaistussa analyysissaan.

Miten sopimukseton brexit vaikuttaisi terveyteen? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Britannian sopimukseton ero EU:sta vaikuttaisi monella tavoin terveyteen, arvioivat aihetta analysoineet tutkijat British Medical Journalissa. Kirjoittajat pohtivat terveysvaikutuksia monelta kantilta. He toteavat, että tällaiset arviot ovat aina väistämättä yksinkertaistavia, sillä eron vaikutuksia on hyvin vaikea tietää tarkalleen. Britannia on ollut 46 vuoden ajan osa EU:ta ja EU:n lainsäädäntö ja käytännöt ohjaavat lähes kaikkia elämänalueita.

Talousongelmilla on vaikutuksia mielenterveyteen

Monien ennusteiden mukaan sopimuksettomasta erosta seuraa taloudellinen taantuma. Taantuma lisäisi työttömyyttä ja nostaisi tuontitavaroiden hintaa. Mitä seurauksia siitä olisi terveydelle?

Kirjoittajat arvioivat, että liikennekuolemat vähenisivät, sillä kansainvälinen rekkaliikenne saattaisi vähentyä yli 80 prosenttia.

Toisaalta muut kuolinsyyt yleistyisivät. Kirjoittajien mukaan itsemurhat ja alkoholinkäyttöön liittyvät kuolemat lisääntyisivät. Yhä useampi kuolisi tuberkuloosin ja HIV:n kaltaisiin tartuntatauteihin. Nämä vaikutukset riippuisivat kuitenkin siitä, millaisin keinoin taantumaan yritettäisiin vaikuttaa.

Kirjoittajat ovat huolissaan myös elintarviketilanteesta. Tällä hetkellä erilaiset vapaakauppasopimukset ovat EU:n solmimia. Myös elintarviketurvallisuus on EU:n käsissä.

Kirjoittajat pelkäävät, että elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus kärsivät. Kallistuvat kuljetuskustannukset ja pula siirtotyöläisistä, joiden työpanos on keskeinen monissa elintarvikejärjestelmän osissa, voivat aiheuttaa katkoksia esimerkiksi hedelmien ja vihannesten saatavuudessa. Erityisesti pienituloisille tilanteesta voi seurata terveysongelmia. Elintarvikepula voi johtaa levottomuuksiin ja elintarvikkeiden hamstraamiseen.

Myös elintarvikeviennin vaikeuksia on odotettavissa sopimuksettoman eron myötä. Kirjoittajat ennustavat ongelmia erityisesti maaseudun taloudelle ja monille pienille perheyrityksille. Seurauksena olisi mielenterveysongelmia ja itsemurhia.

Lue myös

Väkivallan uhka kasvaa?

Mahdolliset levottomuudet aiheuttaisivat väkivallan ja sen aiheuttamien vammojen määrän kasvua. Kirjoittajat muistuttavat myös, että EU-eron myötä Britannia menettää Schengen-tietojärjestelmän, joka sisältää tietoja muun muassa etsintäkuulutetuista henkilöistä. EU:n laajuinen yhteistyö on tärkeää huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden suitsimisessa. Vielä ei tiedetä, mikä on Britannian asema tällaisissa verkostoissa EU-eron jälkeen.

Kirjoittajien mukaan myös äärioikeistolaisen terrorismin uhka kasvaa. Sitä on osaltaan ruokkimassa poliitikkojen muukalaisvihamielinen retoriikka.

Terveydenhuollossa uhkana ovat esimerkiksi lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden saatavuusongelmat. On epäselvää, miten Britannia saa jatkossa riittävästi veriplasmaa ja siitä tehtyjä valmisteita. Kirjoittajat huomauttavat myös, että terveydenhuollon ammattilaisista voi EU-eron myötä tulla pulaa.

Kirjoittajat summaavat, että sopimuksettoman EU-eron terveysvaikutuksia on vaikea luotettavasti arvioida. Britannian hallitus on kuitenkin vakuuttanut, että brexitistä ei seuraa ongelmia brittien terveydelle. Kirjoittajat eivät tähän usko.

Heidän mielestään varautuminen sopimuksettoman brexitin terveysvaikutuksiin on riittämätöntä.

Kuva: Adobe/AOP

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.