1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä
Ajan­kohtai­sta

Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä

Valvira ja aluehallintovirastot ovat lähettäneet kuntiin ohjauskirjeen asiasta.

Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Opiskeluterveydenhuollon toteutus ei kaikilta osin täytä lainsäädännön vaatimuksia, ilmeni aluehallintovirastojen ja Valviran selvityksessä. Puutteita on esimerkiksi mielenterveyspalveluiden järjestämisessä ja tilastoinnissa.

Joka kymmenes kunta ohjaa edelleen lain vastaisesti opiskelijat hakemaan joiltain osin opiskeluterveydenhuollon palvelut kotikunnastaan, vaikka kunnan pitää järjestää perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon palvelut alueensa lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Näin määrää terveydenhuoltolaki.

Lähes puolessa kunnista opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan osana muita perusterveydenhuollon palveluita. Tästä seuraa, että opiskelijoiden hoitoon pääsyä ei voi seurata erikseen. Kunnat laskuttavat niistä opiskelijan kotikuntaa, mikä on terveydenhuoltolain vastaista.

Myös palveluiden tilastoinnissa on suuria puutteita. Kirjaukset pitää tehdä niin, että lain vaatima opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus on arvioitavissa.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat lähettäneet kuntiin ohjauskirjeen asiasta.

Mielenterveyspalvelut ovat hajanaisia

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat mielenterveys- ja päihdepalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen, suun terveydenhuolto sekä muut terveyden- ja sairaanhoidon palvelut.

Lue myös

– Erityisen huolissamme olemme opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden pirstaleisuudesta, kertoo ylitarkastaja Irja Hemmilä Valvirasta tiedotteessa.

Hajanaisuus vaikeuttaa viranomaisten näkemyksen mukaan paitsi hoitoon hakeutumista ja siihen sitoutumista, myös palveluiden saatavuuden seurantaa ja potilasturvallisuuden arviointia. Opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevat samat hoitoon pääsyn määräajat kuin muutakin perusterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon hoitoon pääsy oli yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vahvistettuja koronavirustartuntoja yli 70 000

Tähän mennessä tautiin on kuollut 1 775 ihmistä, joista valtaosa Kiinassa.

Tieteessä
Väitös: D-vitamiinilla ei ole yhteyttä tyypin 1 diabetekseen sairastumiseen

Tyypin 1 diabetekseen sairastuvien ja terveiden lasten D-vitamiinipitoisuuksissa ei ole eroja missään ikävaiheessa, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
THL päivitti moniresistenttien bakteerien torjuntaohjeen

Ohje päivitettiin sairaanhoitopiirien kanssa.

Tieteessä
Vakavasti sairaiden potilaiden aika hengityskoneessa voi lyhentyä C-vitamiinilla

Hoidon kesto lyhentyi keskimäärin 25 prosenttia, jos potilaat tarvitsivat hengityskonehoitoa yli 10 tunnin ajan.

Kommentti
Olemmeko kokonaan unohtaneet oman maan edun?

– Tietojärjestelmien kova ja salattu ydin on maamme rajojen ulkopuolella, kirjoittaa Heikki Laine.

Tieteessä
Elvyttämisestä harvoin apua iäkkäille sydämenpysähdyksen jälkeen

Yli 80-vuotiaat sydämenpysähdyksen saaneet menehtyvät usein elvytyksestä huolimatta.