1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä
Ajan­kohtai­sta

Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä

Valvira ja aluehallintovirastot ovat lähettäneet kuntiin ohjauskirjeen asiasta.

Moni kunta rikkoo lakia opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Opiskeluterveydenhuollon toteutus ei kaikilta osin täytä lainsäädännön vaatimuksia, ilmeni aluehallintovirastojen ja Valviran selvityksessä. Puutteita on esimerkiksi mielenterveyspalveluiden järjestämisessä ja tilastoinnissa.

Joka kymmenes kunta ohjaa edelleen lain vastaisesti opiskelijat hakemaan joiltain osin opiskeluterveydenhuollon palvelut kotikunnastaan, vaikka kunnan pitää järjestää perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon palvelut alueensa lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Näin määrää terveydenhuoltolaki.

Lähes puolessa kunnista opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan osana muita perusterveydenhuollon palveluita. Tästä seuraa, että opiskelijoiden hoitoon pääsyä ei voi seurata erikseen. Kunnat laskuttavat niistä opiskelijan kotikuntaa, mikä on terveydenhuoltolain vastaista.

Myös palveluiden tilastoinnissa on suuria puutteita. Kirjaukset pitää tehdä niin, että lain vaatima opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus on arvioitavissa.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat lähettäneet kuntiin ohjauskirjeen asiasta.

Mielenterveyspalvelut ovat hajanaisia

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat mielenterveys- ja päihdepalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen, suun terveydenhuolto sekä muut terveyden- ja sairaanhoidon palvelut.

Lue myös

– Erityisen huolissamme olemme opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden pirstaleisuudesta, kertoo ylitarkastaja Irja Hemmilä Valvirasta tiedotteessa.

Hajanaisuus vaikeuttaa viranomaisten näkemyksen mukaan paitsi hoitoon hakeutumista ja siihen sitoutumista, myös palveluiden saatavuuden seurantaa ja potilasturvallisuuden arviointia. Opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevat samat hoitoon pääsyn määräajat kuin muutakin perusterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon hoitoon pääsy oli yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Potilaat eivät tule koronavirustartunnan pelossa hoitoon, vaikka pitäisi

Vakavien sairauksien vuoksi hoitoon hakeutuvien määrä on puolittunut HUS:ssa Meilahden sairaalan neurologian päivystyksessä.

Ajassa
Tartuntoja 2 487, kuolleita 40

Varmistettuja tapauksia on tullut 179 lisää.

Kommentti
Pullon henki menettämässä puhtiaan?

Oltaisiinko epidemian huippu jo saavuttamassa vastoin kaikkia ennusteita, pohtii Heikki Peltola.

Ajassa
Influenssakausi on ollut laimea

Merkittävää ylikuolleisuutta ei ole havaittu missään ikäryhmässä.

Blogi
Ainoa mitä pitää pelätä, on pelko itse

Alikersantti Rokan sanoin ”jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka”, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Milloin COVID-19-potilas lasketaan parantuneeksi?

HUS julkaisi ohjeita siitä, milloin eristys voidaan purkaa ja koska potilas voidaan todeta parantuneeksi.