Lehti 35: Ajan­kohtai­sta 35/1996 vsk 51 s. 3765

MS-taudin tutkimukseen panostetaan

Suomen MS-liiton 25-vuotista taivalta vietettiin asiantuntija- ja juhlaseminaarein Helsingissä ja Turussa. Päivien pääjuhla oli Maskussa, jossa sijaitsee 1988 valmistunut neurologinen kuntouskeskus. Kahdessakymmenessä viidessä vuodessa MS-liitto on laajentunut yhden työntekijän voimin pyöritettävästä toimistosta 150 kokopäivätoimisen työntekijän palve-lu-, asiantuntija- ja etujärjestöksi. Liitto julkaisee 7 kertaa vuodessa ilmestyvää MS-avainta.

Liiton 25-vuotisjuhlan kunniaksi jaettiin MS-säätiön rahastosta ensimmäistä kertaa tutkimusapurahoja yhteensä 100 000 markkaa. Tutkimusapurahat jaettiin kolmen vastaanottajan kesken ja ne käytetään MS-taudin lääketieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusaiheita ovat geeniterapian hyväksikäyttö eläinmallien avulla, MS-taudin perinnöllisyys ja uuden kokeellisen lääkkeen, linomidin, teho ja turvallisuus.

Helsingissä järjestetyn asiantuntijaseminaarin teemana oli "Tutkimuksesta käytäntöön". Seminaarin ulkolaisena vieraana puhui neurologian erikoislääkäri Alan J. Thompson National Hospital for Neurology and Neurosurgerysta Lontoosta. Hän esitti kriittisen katsauksen MS-taudin beetainterferonihoitoon. Alan Thompsonin mielestä eri ryhmien erilaiset odotukset hoidon tehosta ovat luoneet samasta asiasta hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia mielipiteitä. Suurella kohulla markkinoille tullut beetainterferoni on toisaalta antanut ensimmäistä kertaa viitteitä siitä, että lääkkeellä voidaan vaikuttaa uusien MS-muutosten ilmaantumiseen keskushermostoon. Toisaalta odotuksia lääkkeen ihmeitätekevästä vaikutuksesta on jouduttu hillitsemään.

Lue myös

Alan Thompson haluaa odottaa vielä ainakin kaksi vuotta, ennen kuin uskaltaa sanoa mitään varmaa beetainterferonihoidon tehosta. Eri puolilla maailmaa on käynnissä useita tutkimusprojekteja, joiden valmistuttua tiedetään paljon enemmän kuin nyt. Lisää tietoa tarvitaan erityisesti lääkkeen tehosta, sivuvaikutuksista ja vasta-aineista. Joka tapauksessa on varmaa, ettei lääkehoito yksinään tule ratkaisemaan MS-taudin ongelmaa. Nykyisin käytössä olevia terapiamenetelmiä tullaan jatkamaan, ja interferonihoito tulee täydentämään näitä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030