1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Näin toimit, jos epäilet koronavirusta
Ajan­kohtai­sta

Näin toimit, jos epäilet koronavirusta

THL laati ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille.

Näin toimit, jos epäilet koronavirusta Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Kun epäilet uuden koronaviruksen ((2019-nCoV) aiheuttamaa tartuntaa, kiinnitä erityistä huomiota asianmukaiseen suojautumiseen, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa ohjeistuksessa terveydenhuollon ammattilaisille.

THL:n mukaan jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on hyvä olla suunnitelma tartuntavaarallisen potilaan ohjaamisesta ja eristämisestä toimipisteen sisällä.

Paras tapa suojautua miltä tahansa hengitysinfektiolta on noudattaa hyvää käsihygieniaa.

Potilaan ja potilasta hoitavan henkilökunnan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta. Näytteenoton yhteydessä hoitohenkilökunnan on huolehdittava riittävästä suojautumisesta.

Ohjaa tutkimuksiin näillä kriteereillä

Mikäli avohoitoon tai sairaalan päivystykseen tullutta tai puhelimitse yhteyttä ottanutta potilasta epäillään uudesta koronavirustartunnasta, hänet ohjataan 2019-nCoV-tutkimuksiin. Kriteerit tutkimuksiin lähettämiselle ovat

1) Yli 38-asteen kuumetauti, johon liittyy hengitystieinfektion oireita tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.

2) Altistumistiedot eli on oleskellut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua Kiinan Wuhanissa tai ollut läheisessä kontaktissa laboratoriovarmistetun 2019-CoV-tapauksen kanssa.

Potilas ohjataan tutkimuksiin infektiolääkärin ohjeiden mukaan. Näin hänet voidaan ohjata sopivimpaan tutkimuspaikkaan ylimääräisiä kontakteja välttäen.

Lue myös

Paikallisen lääkärin täytyy selvittää haastattelemalla, täyttyvätkö edellä mainitut kriteerit. Tämän jälkeen lääkärin tulee konsultoida sairaanhoitopiirinsä infektiolääkäriä ja jos tämä ei ole tavoitettavissa, oman erityisvastuualueensa infektiolääkäriä.

Infektiolääkärin tulee ottaa virka-aikana yhteyttä THL:n tartuntatautilääkäriin tai päivystysaikana HUS:n infektiopäivystäjään. Päivystysaikana tulee ottaa yhteyttä päivystävään HUS:n infektiolääkäriin ja THL:n asiantuntijapäivystäjään.

Konsultaatio on tehtävä, tuli potilas yksityisen tai julkisen terveydenhuollon toimipisteeseen.

Potilas eristetään ja hoidetaan samoja varotoimenpiteitä noudattaen kuin Mers-CoV-infektioepäilyssä, jos kliinisen taudinkuvan, altistumishistorian ja infektiolääkärin konsultaation perusteella päätetään tehdä 2019-nCoV-tutkimuksia.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
”Terhokodin toiminnan lopetus olisi katastrofi”

– Eihän saattohoidon tarve ole ­vähentynyt, muistuttaa Terhokodin ­ylilääkäri Annika Riska.

Tieteessä
Klotsapiini altistaa koronainfektiolle

Brittiläinen tutkimusryhmä selvitti asiaa takautuvassa rekisteritutkimuksessa.

Ajassa
Koronaepidemia näyttää kiihtyvän

HUS:n alueella tartunnan lähde on tuntematon noin kahdessa kolmasosassa tapauksista.

Tieteessä
Gynekologisen syövän robottiavusteinen kirurgia

Robottiavusteisessa kirurgiassa korostuvat laparoskopian hyvät puolet, kuten nopeampi toipuminen.

Ajassa
Hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita

Itä-Suomen hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita keskiviikkona 30. syyskuuta.

Ajassa
Palliatiivinen keskus on aloittanut TYKS:ssa

Keskus konsultoi ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalassa ja toimii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.