1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Nivelrikon etenemisen ennustaminen voi helpottua
Ajan­kohtai­sta

Nivelrikon etenemisen ennustaminen voi helpottua

Business Finlandin rahoittaman hankkeen tavoite on luoda valmius tuotteistaa uudenlainen teknologia, joka mahdollistaisi hoidon yksilöllisen suunnittelun esimerkiksi nivelvaurioon.

Nivelrikon etenemisen ennustaminen voi helpottua Kuva 1 / 1 Kuva: Elena Elisseeva

Professori Rami Korhonen ja dosentti Mika Mononen johtavat Itä-Suomen yliopistossa tutkimushanketta, joka on saanut Business Finlandin rahoituksen selvittämään nivelrikon etenemistä ennustavan algoritmin kaupallista potentiaalia.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 434 054 euroa ja pituus 1,5 vuotta.

Hankkeen tavoitteena on luoda sekä teknologinen että kaupallinen valmius tuotteistaa uudenlainen teknologia. Se mahdollistaisi hoidon yksilöllisen suunnittelun esimerkiksi nivelvaurioon. Hoidon suunnittelun tavoitteena olisi nivelrikon ennaltaehkäisy tai etenemisen hidastaminen.

– Tavoitteenamme on, että menetelmäämme hyödyntämällä nivelrikon eteneminen pystytään ennustamaan perustuen MRI:n tai CT:n kliiniseen kuvadataan ja siitä tehtävään tietokonemalliin. Tämän jälkeen menetelmällä voidaan simuloida hoitomuotojen vaikutuksia nivelrikon etenemiseen ja "optimoida" hoito. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavaa menetelmää, sanoo Korhonen tiedotteessa.

Menetelmälle suuri kysyntä

Korhosen mukaan tällaiselle menetelmälle on suuri kysyntä, sillä nivelrikon etenemistä ennustava menetelmä auttaisi lääkäreitä tarkastelemaan erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia ennen kuin niitä sovellettaisiin potilaaseen.

Hän kertoo, ettei nivelrikon etenemistä pystytä nykyään ennustamaan, ja että eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hoidon suunnittelu on myös subjektiivista, ja se perustuu pääosin Käypä hoito -suositukseen. Kuitenkin tiedetään, että sama hoito ei välttämättä toimi kaikille.

Lue myös

– Pyrimme tässä hankkeessa luomaan edellytykset uudelle menetelmälle, joka mahdollistaisi helpon ja yksilöllisen hoidon suunnittelun nivelrikkopotilaille ja esimerkiksi niille, joilla on nivelvaurio, hän mainitsee tiedotteen mukaan.

Mononen puolestaan toteaa, että hankkeen seurauksena odotetaan Kuopioon syntyvän uutta yritystoimintaa terveysteknologian toimialalle.

Rahoitusta saanut hanke perustuu Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen Biophysics of Bone and Cartilage -tutkimusryhmän pitkäaikaiseen perustutkimukseen luun ja ruston biofysiikasta ja näiden tutkimustulosten hyödyntämiseen tietokonemallinnuksessa.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.