1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. No-Harm Center sai uuden nimen
Ajan­kohtai­sta

No-Harm Center sai uuden nimen

Keskuksen uusi nimi on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ruotsiksi Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet.

No-Harm Center sai uuden nimen Kuva 1 / 1 Kuva: felipe caparros cruz/Adobe/AOP

Vaasan keskussairaalan yhteyteen perustettiin hiljattain potilasturvallisuuskeskus. Nimekseen valtakunnallisena yhteistyöverkostona toimiva keskus sai No-Harm Center.

Kotimaisten kielten keskus älähti. Sen mukaan No-Harm Center ei täytä hyvän julkishallinnon nimen kriteerejä. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan "toimiva ja tarkoituksenmukainen hallinnon nimi ei ole pelkkä yksilöivä tunniste". Nimen pitäisi tukea hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta ja auttaa hahmottamaan yhteiskunnan rakenteita ja toimijoiden välisiä suhteita.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan hyvä nimi kertoo suomeksi tai ruotsiksi olennaista tietoa kohteestaan ja sen toiminnasta.

Vaasan keskussairaala muutti saamansa palautteen jälkeen keskuksen nimeä. Virallinen nimi on nyt Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ruotsiksi Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet.

Samankaltainen tapaus kuin Stroke unit

Viime viikolla asiaan otti kantaa myös oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Oikeusasiamies viittaa aiempaan kantaansa, jonka mukaan TAYS:n aivohalvausyksikön nimi Stroke unit ei täyttänyt kielilain ja hyvän hallintotavan vaatimuksia.

Lue myös

Oikeusasiamiehen mukaan No-Harm Center poikkeaa tästä tapauksesta sikäli, että keskus ei tarjoa palveluita suoraan kansalaisille niin, että ihmiset asioisivat siellä. Toisaalta se kuitenkin tuottaa yleisölle palvelua julkaisemalla potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Niinpä oikeusasiamiehen Stroke Unit -tapauksessa esittämät johtopäätökset pätevät myös nimeen No-Harm Center.

Sen kummempiin toimenpiteisiin oikeusasiamies ei asian suhteen ryhdy, sillä uusi, suomen- ja ruotsinkielinen nimi on asianmukainen.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.