1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Nuoren ylipaino ennustettavissa jo kaksivuotiaana
Ajan­kohtai­sta

Nuoren ylipaino ennustettavissa jo kaksivuotiaana

Nopea painonnousu kahden ensimmäisen elinvuoden aikana, aikainen painoindeksin kääntyminen nousuun sekä vanhempien korkea painoindeksi ennustavat ylipainoa murrosiässä.

Nuoren ylipaino ennustettavissa jo kaksivuotiaana Kuva 1 / 1

Imeväisiässä aloitettu, puolivuosittain annettu ravitsemus- ja elämäntapaohjaus vaikuttaa suotuisasti ylipainoon liittyviin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin murrosikäisillä nuorilla, vaikka ylipainon esiintyvyys ei merkittävästi vähenekään, todetaan LL Maarit Hakasen väitöstutkimuksessa.

Tutkimus osoitti, että tärkeimpiä murrosikäisen nuoren ylipainoisuutta ennustavia tekijöitä ovat nopea painonnousu kahden ensimmäisen elinvuoden aikana, aikainen painoindeksin kääntyminen nousuun sekä vanhempien korkea painoindeksi.

- Näihin tekijöihin tuleekin kiinnittää huomiota ja ohjata lapset tarvittaessa saamaan tehostettua elämäntapaohjausta kaikille lapsille ja nuorille suunnatun ohjauksen lisäksi, Hakanen sanoo.

Tutkimuksen alussa seitsemän kuukauden ikäiset lapset perheineen satunnaistettiin neuvonta- ja seurantaryhmiin. Edellisessä ryhmässä oli 540 ja jälkimmäisessä 522 lasta perheineen.

Neuvontaryhmän perheet ovat saaneet puolivuosittain yksilöllistä ravitsemus- ja elämäntapaneuvontaa, jonka tavoitteena on vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa neuvonnan ensisijaisena tavoitteena oli parantaa veren rasva-arvoja, eikä niinkään ehkäistä ylipainoa. Tuolloin ylipainon nopea yleistyminen ei vielä ollut Suomessa niin selvästi näkyvissä kuin nykyisin, Hakanen toteaa.

Viidentoista vuoden iässä 11,9 % tutkimukseen osallistuvista tytöistä ja 13,7 % pojista oli ylipainoisia. Ylipainoon liittyvän FTO-geenin vaikutus painoindeksiin ja ylipainon riskiin alkoi näkyä seitsemän vuoden iästä lähtien. Tutkitun perimäkohdan vaikutus oli niin merkittävä, että annettu neuvonta ei sitä kumonnut.

Hakasen mukaan jatkossa tulisikin selvittää, saavutetaanko ylipainon ja siihen liittyvän sairastuvuuden ehkäisyssä parempia tuloksia, jos tässä tutkimuksessa annetun neuvonnan lisäksi annetaan intensiivistä liikuntaohjausta ja kiinnitetään huomiota myös vanhempien painonhallintaan.

Uusia, aikaisempaa tehokkaampia ennaltaehkäiseviä toimia tarvitaan, koska lapsuus- ja nuoruusiän ylipaino on lisääntynyt merkittävästi kolmen viime vuosikymmenen aikana. Samalla myös ylipainoon liittyvät terveysriskit ovat yleistyneet, Hakanen muistuttaa.

Hakasen väitöstutkimus toteutettiin osana laajaa Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden interventioprojektia (STRIP).

Väitöskirja "Childhood Overweight - Predictors, Consequences and Prevention" (Lapsuusiän ylipaino - ennustavat tekijät, seuraukset ja ennaltaehkäisy) tarkastetaan Turun yliopistossa 30.10.2009.

Kuva Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.