Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1295

Nuorten terveystodistuksessa puutteita

Lääkäriliitto pitää tämän kevään aikana käyttöön otettavaa nuorten terveystodistusta puutteellisena. Liitossa harkitaan parhaillaan laajemman kaavakkeen laatimista sosiaali- ja terveysministeriön kaavakkeen rinnalle.

STM on lähettänyt terveyskeskuksiin ja ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöihin nuorten terveystodistusta koskevan suosituksen ja mallilomakkeen. Todistuksen on määrä korvata erilliset lääkärintodistukset, joita nuori tarvitsee esim. hankkiessan ajokorttia, pyrkiessään oppilaitoksiin, hakiessaan työpaikkaa tai mennessään armeijaan. Todistus on voimassa viisi vuotta. Lomakkeen suppeus ja todistuksen pitkä voimassaoloaika ovat herättäneet kummastusta Lääkäriliitossa.

- Todistuslomake on varsin ylimalkainen. Siinä pitäisi olla enemmän tietoa siitä, mitä todella on tutkittu. Nyt lausunnon vastaanottajan on vain luotettava lausunnonantajaan. Lisäksi lomake hämärtää todistuksen ja lausunnon välisen eron: on aivan eri asia todistaa, että henkilön terveydentila on tietynlainen tietyllä hetkellä kuin antaa lausunto soveltuvuudesta johonkin, arvostelee liiton apulaistoiminnanjohtaja Santero Kujala.

Kujalan mielestä vaarana on, että suppea todistus ei kuitenkaan riitä kaikkiin paikkoihin ja joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Myös voimassaoloaikaa pidetään liitossa liian pitkänä.

Ministeriö suosittelee, että nuorten terveystodistus annettaisiin ilmaiseksi koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa. STM:n ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen kuitenkin huomauttaa, ettei ole mitään estettä sille, että todistuksia kirjoitettaisiin myös yksityispraktiikoissa.

Alkuperäisen terveystodistuksen lisäksi syntyy samalla neljä kopiokappaletta. Yksi säilytetään terveyskertomuksen yhteydessä, alkuperäinen ja kolme kopiota annetaan nuorelle. Hän allekirjoittaa alkuperäisen todistuksen tarkastuksen yhteydessä ja kopiotodistukset niitä myöhemmin tarvitessaan, jos hänen terveydentilansa on säilynyt ennallaan.

Nuorison terveystodistus on Suomen Kuntaliiton lomake numero 8450 ja sen hinta on 4,20 mk/kpl. Lomakkeita voi tilata Printel Oy:stä (puh. 90-829 41) ja Lääkäriliitosta (puh. 90-393 0730).

Kirjoittajat

Kirsi-Marja Peräkylä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030