Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/1999 vsk 54 s. 1107

Nuoruustyypin diabeteksesta laaja tutkimus

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella on aloitettu laaja nuoruustyypin diabetesta koskeva tutkimus. Päämääränä on selvittää, miksi nuoruustyypin diabetesta esiintyy Suomessa enemmän kuin missään muualla maailmassa. Lisäksi tutkitaan syitä ilmaantuvuuden jatkuvaan kasvuun.

Euroopan unionin tukemassa hankkeessa on mukana kaikkiaan yhdeksän tutkimuslaitosta seitsemästä maasta, Suomen lisäksi Ruotsista, Saksasta, Unkarista, Virosta, Liettuasta sekä Karjalan tasavallasta Venäjältä.

Suomessa nuoruustyypin diabetekseen sairastuu keskimäärin yksi lapsi päivässä, kun sairastumisriski on useimmissa muissa Euroopan maissa pienempi kuin kolmasosa siitä. Uusia tapauksia on lisäksi ilmaantunut Suomessa viime vuosina huomattavasti enemmän kuin ennen. Syyksi on epäilty jotain ympäristöperäistä tekijää.

Perinnöllisen alttiuden lisäksi diabeteksen syntyyn tarvitaan ympäristötekijöiden vaikutusta. Tällaisia tekijöitä ovat mm. enterovirusinfektiot. Enteroviruksia on todettu diabetekseen sairastuneilta lapsilta useammin kuin vertailulapsilta. Lisäksi enterovirukset aiheuttavat hiirille diabeteksen.

Lue myös

Tutkimuksessa selvitetään, onko enterovirusinfektioiden esiintyvyydessä eroa maissa, joissa diabetesta esiintyy paljon tai vähän. Lisäksi selvitetään, onko infektioiden esiintyvyydessä ilmennyt muutoksia viime vuosikymmeninä sekä mahdollisten muutosten yhteyttä diabeteksen yleistymiseen.

Samalla selvitetään myös eroja väestön perinnöllisessä alttiudessa sairastua diabetekseen ja diabetesriskiä kuvaavien immunologisten markkereiden esiintyvyydessä. Venäjän Karjalassa tutkimus kohdistuu erityisesti suomensukuiseen väestöön.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030