Lehti 46: Ajan­kohtai­sta 46/2020 vsk 75 s. 2430

Oirekysely ei riitä depressio­diagnoosiin

Tänä vuonna julkaistiin uusi Vältä viisaasti -suositus.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Älä tee depression diagnoosia pelkän oirekyselyn perusteella. Diagnoosi perustuu haastattelussa todettuihin oireisiin.

Näin todetaan Vältä viisaasti -suosituksessa, joka julkaistiin alkuvuodesta osana depression Käypä hoito -suosituksen päivitystä.

Tarkoitus on Helsingin yliopiston psykiatrian professorin ja Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajan Erkki Isometsän mukaan korostaa huolellisen diagnosoinnin tärkeyttä. Monella suositustyöryhmän jäsenellä oli käsitys, että diagnooseja joskus tehdään pelkän oirekyselyn perusteella.

Mutta oirekysely ei siis yksinään riitä.

Menneinä vuosikymmeninä depression ylidiagnosoinnin riski oli paljon pienempi kuin nykyään.

Nyt depression stigma on hälventynyt ja palvelujen hakeminen on muuttunut. Työelämässä on aikaisempaa hyväksytympää puhua mielenterveyden ongelmista.

– Se vaikuttaa luultavasti hyvin paljon siihen, millaisia tilanteita lääkärit työssään kohtaavat. Tulee yhä tärkeämmäksi erotella, mikä on mitäkin.

Oireiden pitää olla kliinisesti merkittäviä

Vältä viisaasti -suositukseen on koottu neljän kohdan perustelu, miksi oirekyselyt kuten PHQ-9, Beckin depressioasteikko tai DEPS eivät yksinään ole luotettava keino diagnoosin tekemiseen.

Oireiden pitää olla kliinisesti merkittäviä. Kliinistä merkitystä arvioidaan haastattelun perusteella. Pelkkä rasti kyselykaavakkeessa ei tässä riitä.

Lue myös

Toiseksi osa kriteerioireista edellyttää lääkärin tekemiä havaintoja, esimerkiksi psykomotorisia oireita, hidastuneisuutta tai kiihtyneisyyttä.

Kolmanneksi lääkärin arvio on ratkaisevassa asemassa, jos tieto on ristiriitaista tai potilaan kyky raportoida puutteellinen.

Lisäksi depressiiviset oireet voivat olla lyhytaikaisia. Diagnoosi edellyttää oireilta kliinisen merkittävyyden lisäksi yli kahden viikon kestoa, yleensä puhutaan kuukausista. Jos vaikeat kuormitusoireet johtuvat vain äkillisestä kriisistä, oirepisteet voivat laskea selvästi jo viikkoa myöhemmin.

Medikalisaatio-sarja jatkuu kesään 2021 saakka.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030