• Tuomas Keränen

Omega-6-rasvahapot voivat suojata ennenaikaiselta kuolemalta

Itä-Suomen yliopistossa tutkimuksessa seurattiin noin 2500 miestä keskimäärin 22 vuoden ajan.

Omega-6-rasvahapot voivat suojata ennenaikaiselta kuolemalta Kuva 1 / 1

Linolihappo on yleisin omega-6-sarjan rasvahappo. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että mitä suurempi on veren linolihappopitoisuus, niin sitä pienempi on ennenaikaisen kuoleman riski.

Monityydyttämättömien omega-6-sarjan rasvahappojen tiedetään jo vaikuttavan edullisesti esimerkiksi veren kolesterolipitoisuuteen. Silti niiden on esitetty lisäävän kroonisten sairauksien riskiä edistämällä muun muassa matala-asteista tulehdusta elimistössä, koska linolihaposta muodostuu elimistössä toista omega-6-sarjan rasvahappoa eli arakidonihappoa. Tästä puolestaan syntyy erilaisia tulehdusta lisääviä yhdisteitä. Samalla kuitenkin tiedetään, että omega-6-rasvahapot lisäävät myös tulehdusta vaimentavien yhdisteiden syntyä, tiedotteessa todetaan.

Tutkijoiden mukaan onkin haastavaa päätellä ravitsemustekijöiden vaikutuksia sairauksien ilmaantumisen riskiin tarkastelemalla pelkästään niiden vaikutuksia sairauksien riskitekijöihin.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa vuosina 1984–1989 määritettiin seerumin rasvahappojen pitoisuudet noin 2500 mieheltä, jotka olivat iältään 42–60 vuotta. Miehiä seurattiin 22 vuoden ajan. Miehistä kuoli näiden vuosien aikana 1143 sairauksista johtuviin syihin. Onnettomuuksista ja muista syistä johtuvat kuolemat rajattiin tutkimuksesta pois.

Tutkittavat jaettiin viiteen ryhmään seerumin linolihappopitoisuuden perusteella. Tutkijat havaitsivat, että ylimmässä viidenneksessä ennenaikaisen kuoleman riski oli 43 prosenttia pienempi kuin alimmassa viidenneksessä. Samanlainen yhteys havaittiin kuolemansyiden tarkastelussa myös sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja muihin kuin sydän- ja verisuonisairauksista ja syövistä johtuviin kuolemiin. Yhteyttä syöpäkuolleisuuteen ei havaittu. Vastaavanlainen, mutta heikompi yhteys löydettiin myös seerumin arakidonihapolla. Merkittävää on, että tulokset olivat hyvin samanlaiset riippumatta oliko tutkittavilla jo tutkimuksen alussa sydän- ja verisuonisairaus, syöpä tai diabetes.

Tulokset tukevat aikaisempien väestötutkimuksen tuloksia, joissa suuremman linolihappopitoisuuden on havaittu olevan yhteydessä muun muassa pienempään sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Arakidonihapon yhteyttä pienempään kuolleisuuden riskiin ei ole aiemmin havaittu.

Tulokset on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Ennenaikaisten kuolemien aiheuttamat elinvuosien menetykset pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaissa 2003–13
Tietoa työikäisten tautitaakasta on tärkeää hyödyntää
N-6-rasvahapot eivät lisää matala-asteista tulehdusta

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
Ajaako uudistus tehtailemaan väitöskirjoja?

Erikoislääkärikoulutukseen suunnitellut muutokset huolestuttavat medisiinareita.

Tieteessä
Aggressiivisen aivosyövän hoitotulokset ovat parantuneet

Iäkkäät potilaat hyötyvät hoidosta muita vähemmän.

Ajassa
Yhä useampi lääkkeiden väärinkäyttäjä käyttänyt myös laittomia huumeita

Huumeiden käyttö on 2000-luvulla kolminkertaistunut niillä, jotka ovat käyttäneet rauhoittavia tai unilääkkeitä taikka vahvoja kipulääkkeitä väärin.

Ajassa
Sairaala, yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla Turussa

Uudessa Medisiina D -rakennuksessa on muun muassa tutkimusravintola, jonka lounasasiakkaat voivat seurata aterioidensa ravintoarvoja ja jätteenmäärää sovelluksesta.

Tieteessä
Lisääntymisterveyttä painonhallinnalla

Lihavuus vaikeuttaa hedelmöittymistä ja lisää raskauskomplikaatioita. Liikunta voi auttaa.