Lehti 26: Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2844

Opaskirja aivovammoista

Eriasteisten aivovammojen vuoksi hoidetaan Suomessa vuosittain arviolta 15 000 potilasta, ja heistä noin tuhannella vamma on vakava. Useimmiten aivovammoja syntyy liikenneonnettomuuksissa, ja potilaat ovat tavallisesti nuoria ihmisiä, joilla vamman vaikutukset heijastuvat laajalti opiskeluun, työhön, ihmissuhteisiin ja harrastuksiin.

Aivovammaliitto ry on julkaissut aivovammaoppaan tueksi vamman aiheuttamien muutosten ymmärtämiseen. Aivovammaoppaaseen on koottu suomalaisten lääketieteen, puhe-, fysio- ja toimintaterapian sekä sosiaalityön asiantuntijoiden artikkeleita sekä aivovammapotilaiden ja heidän omaistensa kertomuksia selviytymisestään. Opasta voi tilata Aivovammaliitosta, puh. (09) 7527 5238, faksi (09) 7527 5100.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030