1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Oulussa yleislääkärit päivystävät mielellään
Ajan­kohtai­sta 37/2019 vsk 74 s. 1998 - 1999

Oulussa yleislääkärit päivystävät mielellään

OYS:n yhteispäivystys on onnistunut karistamaan huonon maineensa.

Oulussa yleislääkärit päivystävät mielellään Kuva 1 / 1 Kuva: Mikko Käkelä

Yleislääkärit hoitavat OYS:n yhteispäivystyksen 80 000 vuosittaisesta potilaasta 45 000–50 000. Työ on haastavaa. Kun se tehdään hyvin, kaikki sairaalan ja alueen kuntien osastot hyötyvät. Näin kiteyttää OYS:n yhteispäivystyksen apulaisylilääkäri Iita Daavittila.

Daavittila on itse akuuttilääkäri, mutta hän on tehnyt paljon myös yleislääkäripäivystystä.

”Asiakaspalaute on kääntynyt ­positiiviseksi.”

– Minusta työ oli kivaa, mutta prosessit takkusivat.

Vuonna 2016 prosesseja alettiin panna kuntoon. Lääkäreistä ja hoitajista muodostettiin työpareja. Aiemmat pitkät potilaslistat jaettiin niin, että kukin työpari saa listalta tietyn joukon. Työn hallinnan tunne kasvoi.

Lisäksi päivystyksessä on panostettu lääkäreiden perehdytykseen. Yhteispäivystyksessä ei voi aloittaa töitä ilman asianmukaista perehdytystä. Prosesseista on yksinkertaiset ja helposti löydettävät ohjeistukset.

Jokaiselle tiimille annettiin oma rooli. Fast track -tiimi hoitaa suoraviivaisia tapauksia, kuten korvakipuisia lapsia. Yksi tiimi hoitaa käveleviä potilaita, toinen makaavia. Seurantatilassa työskenteleviä tiimejä on tavallisesti kaksi, joten matalan kynnyksen konsultaatio onnistuu.

– Yöllä näin tiukkoihin rajauksiin ei ole mahdollisuutta, mutta silloinkin toinen tiimi keskittyy enemmän käveleviin, toinen makaaviin potilaisiin.

Hyvä hoidon tarpeen arviointi on toimivan päivystyksen a ja o. Siinä auttaa tarkka ohjeistus. Oulussa vuoron kokenein lääkäri on triagen tukena.

– Päivystykseen tulleen potilaan käännyttäminen muihin palveluihin on iso päätös hoitajalle yksin tehtäväksi. Potilaskin on helpompi saada uskomaan, että vaivan voi hoitaa päivällä terveyskeskuksessa, kun lääkäri on mukana asiaa arvioimassa.

Hankalia tapauksia tässä suhteessa ovat esimerkiksi vanhuspotilaat, sillä heille ei ole toimivia hoitoketjuja. Samoin on päihdepotilaiden laita. Daavittila antaa Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kiitoksia siitä, että näidenkin potilasryhmien hoitoketjuja on alettu panna kuntoon.

Palaute on muuttunut positiiviseksi

Kolmessa vuodessa Oulun yhteispäivystys on Daavittilan mukaan onnistunut muuttamaan surkean maineensa huomattavasti paremmaksi.

– Aiemmin meitä haukuttiin jatkuvasti lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Se on nyt vähentynyt. Asiakaspalaute on kääntynyt positiiviseksi.

Myös lääkäreiltä on tullut hyvää palautetta. Daavittila on erityisen iloinen siitä, että päivystykseen on saatu takaisin kokeneita yleislääkäreitä, jotka olivat päivystäneet aiemmin mutta väsyneet kaaokseen.

Lue myös

Daavittila kertoo, että päivystyksessä työskentelee noin 10 yleislääkärin vakituinen rinki. He tekevät yksinomaan päivystysvuoroja eivätkä ole virkasuhteessa. Lisäksi noin 50 lääkärin joukko tekee päivystyksessä vuoroja harvemmin, mutta säännöllisesti.

– Virkalääkärit tekevät noin 40 prosenttia päivystysvuoroista.

Daavittila kiittää yhteispäivystyksen jäsenkuntia sitoutuneisuudesta. Yleensä päivystysvuorojen jako sujuu helposti ja vuoroista jopa vähän "taistellaan", mutta joskus kesäloma-aikaan vuoroja täytetään virkavelvollisuuden perusteella. Silloin vuorot jyvitetään jäsenkunnille ja he etsivät päivystäjät lääkäreistään. Daavittila arvioi, että silloinkin vuorojen täyttö järjestyy suosiolla.

– On meillä vielä parannettavaakin. Mutta olen ylpeä ja tyytyväinen siitä, millaisen muutoksen olemme saaneet aikaan. Ja siitä, miten motivoituneita ja hyviä yleislääkäreitä meillä työskentelee.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.