Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1998 vsk 53 s. 3278

Päihdehaittojen kohdistuminen lapsiin huolettaa kunnissa ja järjestöissä

Päihdekysymykset ovat olleet viime vuosina keskeisin terveyden edistämisen alue kuntien terveysjohtajien haastatteluihin perustuvassa Terveyden edistämisen keskuksen jokavuotisessa terveysbarometritutkimuksessa. Moniongelmaiset perheet, lastensuojelutoimien tarpeen lisääntyminen, psykosomaattisten oireiden yleistyminen nuorilla ja pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset ovat taustana huolelle, että päihteisiin liittyvät ongelmat vaikeutuvat entisestään.

Terveyden edistämisen keskus on koostanut viimekeväisen terveysbarometrinsa yhteydessä päihdebarometrin, joka sisältää 120 kunnan tai kuntainliiton terveysjohtajan, johtavan lääkärin tai ylilääkärin (terveyskeskusjohtajat) sekä 71 valtakunnallisen kansalaisjärjestön johtajan näkemykset päihdetilanteen kehittymisestä ja mahdollisuuksista vastata haasteisiin.

Varsinkin kunnissa päihteet arvioidaan vähintään kohtalaiseksi ongelmaksi. Haitat painottuvat alkoholinkäyttöön, joskin huumeongelmankin todetaan olevan olemassa. Yli puolet kuntien terveyskeskusjohtajista piti päihdesairauksia ja -kuolemia vähintään kohtalaisena ongelmana alueellaan. Päihteiden käyttäjien hoitokustannukset huolettavat, varsinkin kun vuosikymmenen alussa toteutetut päihdepalvelujen leikkaukset tuntuvat edelleen. Tilastojen mukaan päihteiden käytön aiheuttamien sairauksien hoitojaksot ovat lisääntyneet kuluvalla vuosikymmenellä.

Päihdehaitat aiheuttavat lisää kustannuksia myös muille toimintasektoreille kuin terveydenhuollolle. Erityisesti lastensuojelutoimenpiteet, huostaanotot ja sijoittamiset, ovat lisääntyneet. Haastateltavat toivat esiin huolen lasten kehityksestä päihdevärittyneessämaailmassa.

- Yhä selvemmin nähdään, miten vanhempien päihdeongelmat heijastuvat lapsiin, totesi Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtaja Harri Vertio esitellessään päihdebarometria valtakunnallisilla päihdepäivillä.

Lue myös

Vertion mielestä päihdesäätilan pilvistymistä ennustavat päihteiden saatavuuden paraneminen, kulutuksen kasvaminen, hinnan putoaminen ja kontrollin keveneminen. Samaan aikaan nuorten ja perheiden selviytymiskeinot ovat huvenneet ja esimerkiksi kouluterveydenhuollon supistukset vähentävät muun tuen mahdollisuuksia.

Ehkäisevän päihdetyön keinona terveyskeskus- ja järjestöjohtajat uskovat vahvimmin valistukseen - ehkä enemmän kuin oikeastaan olisi aihetta, sillä tutkimusten mukaan valistusohjelmien tulokset eivät aina ole olleet kovin merkittäviä, totesi Vertio. Monet haastateltavat katsoivat kuitenkin, että valistustyötä tulee tehostaa ja kohdentaa entistä tarkemmin. Lakien ja valvonnan kiristämistä ei pidetty yhtä tärkeänä. Toisaalta esimerkiksi huumeiden laillistamiseen lähes jokaisen kanta oli ehdottoman kielteinen. Perheisiin kohdistuva työ, vanhemmuuden tukeminen ja yleiseen elämäntilanteeseen vaikuttaminen nähtiin myös tärkeiksi keinoiksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030