1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Päihteiden sekakäyttö yleistyy
Ajan­kohtai­sta 17/1998 vsk 53 s. 2079

Päihteiden sekakäyttö yleistyy

A-klinikan asiakkaista oli viime vuonna yhä suurempi osa päihteiden sekakäyttäjiä. Yleisin yhdistelmä oli alkoholi ja lääkkeet, mutta myös satunnaisia huumeiden käyttäjiä oli entistä enemmän. Myös pelkästään huumeita käyttäviä asiakkaita oli runsaammin kuin ennen, mutta heidän määränsä oli edelleen suhteellisen vähäinen. Eri toimintayksiköiden välillä on tosin suuria eroja: lähinnä nuorille tarkoitetun Hietalinna-yhteisön asiakkaiden enemmistö on huumeiden käyttäjiä.

Naiset käyttävät yhä enemmän päihteitä. A-klinikoiden asiakkaista oli viime vuonna naisia melkein 30 %, nuorisoasemien asiakkaista yli puolet.

Lue myös

Säätiön A-klinikoiden asiakasmäärät ovat kasvaneet. Viime vuonna niillä kävi kaikkiaan yli 12 500 asiakasta eli 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Käyntimäärä asiakasta kohden sen sijaan väheni. A-klinikkasäätiössä arvioidaan tämän merkitsevän kriisikäyntien osuuden kasvua ja keskimääräisten hoitoaikojen lyhentymistä. Säätiön nuorisoasemilla kävi yli 3 000 asiakasta.

Säätiön ja kuntien A-klinikoissa kävi viime vuonna yhtensä 38 500 asiakasta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.