Ajan­kohtai­sta 13-14/2010 vsk 65 s. 1193

Päivystys stressaa anestesialääkäriä

Ulla Toikkanen

Tiuha päivystäminen aiheuttaa anestesialääkäreille vakavia stressioireita, joiden takia jäädään sairauslomille, toteaa LL Pirjo Lindfors huomenna tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan.

Anestesialääkäreillä on suomalaisista lääkäreistä suurin päivystystaakka: yksi sairaalapäivystysjakso saattoi tutkittavilla kestää 38 tuntia.

- Yli kaksi kolmasosaa anestesialääkäreistä koki olevansa stressaantunut. Naiset kärsivät stressioireista merkittävästi enemmän kuin miehet, sanoo Pirjo Lindfors.

Suurimmat stressin syyt olivat työ ja työn ja perheen yhteen sovittaminen. Anestesiologit kokivat myös pelkoa potilaan vahingoittamisesta. Työssä huolestuttivat eniten kiire ja työn määrä.

- Päivystysrupeamia tulisi lyhentää, yötyö tulisi keskittää hätätapauksiin, päivystyksessä pitäisi parantaa konsultaatiomahdollisuuksia ja sairailta anestesialääkäreiltä sekä senioreilta tulisi poistaa päivystyspakko, Lindfors linjaa.

Lue myös

Myös ammatillisen itsemääräämisoikeuden puute, organisaation epäoikeudenmukaisuus ja konfliktit esimiesten ja kollegoiden kanssa aiheuttivat pahoinvointia anestesialääkäreille.

- Vastaajista 43 % oli halukas harkitsemaan ammattinsa vaihtamista.

Lindforsin mukaan lääkärit ajattelevat yleisesti, että heidän pitäisi selviytyä stressaavista tilanteista paremmin kuin muut ihmiset.

- Suurin este lääkärin oman terveyden hoitamiselle on lääkärien oma kulttuuri. Iso osa anestesialääkäreistäkin työskentelee sairaana.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@fimnet.fi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030