1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Päivystysten kuormitus on lisääntynyt
Ajan­kohtai­sta

Päivystysten kuormitus on lisääntynyt

Taustalla on kyselytutkimuksen mukaan henkilökunnan vaihtuvuus ja potilaskirjo.

Päivystysten kuormitus on lisääntynyt Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Henkilökunnan kuormitus perusterveydenhuollon päivystyksissä näyttää lisääntyneen sen jälkeen, kun päivystykset keskitettiin yliopisto- ja keskussairaaloihin.

Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta, joka on tehty touko-elokuussa 2020.

Sen mukaan työ koetaan jonkin verran tai melko paljon kuormittavaksi kaikissa sairaalapäivystyksissä ja erityisesti yliopistosairaaloiden päivystyksissä.

Kuormitusta aiheuttaa muun muassa työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

– Taustalla on varmasti myös hoitajapula, sanoo THL:n ylilääkäri Eeva Reissell tiedotteen mukaan.

Hänen mukaansa henkilökunnan löytäminen voi vaikeutua entisestään sote-uudistuksen takia.

– Monet päivystykset on ulkoistettu, mutta tulevaisuudessa ulkoistuksia ei voi tehdä enää samalla tavalla, Reissell sanoo.

Potilaita hakeutuu päivystykseen sellaisissa asioissa, jotka voitaisiin vastaajien mukaan hoitaa terveyskeskuksessa.

Moni menee sairaalan päivystykseen siksi, ettei ole saanut aikaa terveyskeskukseen. Lisäksi päivystykseen hakeudutaan esimerkiksi päihteiden takia.

– Terveyskeskusten kiirevastaanottoja pitäisikin kehittää, sillä ne voivat vähentää päivystysten kuormitusta, Reissell sanoo.

Yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa toimii etenkin yliopistosairaaloissa

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys on pitänyt järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa vuodesta 2014 lähtien. Lain mukaan yhteispäivystyksiin kuuluu myös sosiaalipäivystys.

Yleisimmät syyt ohjata potilas sosiaalipäivystykseen olivat lastensuojelun tarve, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja ikääntyneiden ongelmat.

Parhaiten sosiaalipalvelut olivat saatavilla yliopistosairaaloiden päivystyksissä, joissa yhteistyötä pidettiin myös hyvänä tai erittäin hyvänä. Muissa sairaaloissa sekä saatavuus että yhteistyö arvioitiin heikommiksi.

Lue myös

Kaikissa sairaaloissa sosiaalipäivystys arvioitiin tarpeisiin nähden liian suppeaksi.

Kirjauserot vaikeuttavat vertailua

Yhteispäivystysten potilaskäyntien määrästä, syistä ja kustannuksista ei ole saatavissa vertailukelpoista kansallista tietoa, sillä sairaalat kirjaavat käyntejä hyvin eri tavoin.

Reissellin mielestä yhteispäivystyksistä tiedetään niiden painoarvoon nähden liian vähän. Kalliin erikoissairaanhoidon potilaista 60–70 prosenttia tulee päivystysten kautta.

THL toteutti kyselytutkimuksen touko-elokuussa 2020. Kysely suunnattiin sairaalapäivystysten johtajille tai ylilääkäreille. Kyselyyn osallistui 37 yhteispäivystystä. Vastausprosentti oli 86.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.