1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. PALKO:lta suositusluonnokset sukupuolidysforian hoidosta
Ajan­kohtai­sta

PALKO:lta suositusluonnokset sukupuolidysforian hoidosta

Suositusluonnokset ovat kommentoitavana huhtikuun puoleen väliin saakka.

PALKO:lta suositusluonnokset sukupuolidysforian hoidosta Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosta on hyväksynyt kaksi suositusluonnosta. Toinen suositus koskee transsukupuolisuudesta johtuvan toimintakykyä alentavan dysforian lääketieteellisiä hoitomenetelmiä. Toinen luonnos koskeen aikuisten muunsukupuolisuuteen ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän toimintakykyä alentavan dysforian lääketieteellisiä hoitomenetelmiä.

Tällä hetkellä sukupuoli-identiteetin variaatioiden diagnostiikka ja lääketieteellisten hoitojen tarpeen arviointi ja toteutuksen suunnittelu on lainsäädännöllä keskitetty HUS:n ja TAYS:n moniammatillisille yksiköille.

Sukupuoli-identiteetin variaatiot ovat yleistyneet, mutta vain osa henkilöistä, joilla on sukupuoli-identeetin variaatio, hakeutuu diagnostisiin tutkimuksiin ja heistä vain osa päätyy kehoa pysyvästi muokkaaviin hoitoihin.

PALKO katsookin suositusluonnoksissa, että psykososiaalista tukea pitäisi järjestää ensisijaisesti kotipaikkakunnan terveydenhuollossa.

– Tarvittava psykiatrinen ja psykososiaalinen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen hoito tulee olla järjestetty jo ennen keskitetylle sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle lähettämistä, todetaan PALKO tiedotteessa.

Erityispoliklinikoilla tulee lähettää PALKO:n mukaan vain ne henkilöt, joilla on merkittävä ja pitkään kestänyt sukupuoliristiriita, joka aiheuttaa objektiivisesti todettavaa ja käytännön arjen tilanteissa haittaa aiheuttavaa kärsimystä.

Lääketieteellinen hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutettavien hoitojen tulee olla PALKO:n mukaan tavoiteltavaan tulokseen nähden perusteltuja. PALKO muistuttaa, että hoitoprosessi edellyttää vakaata persoonallisuus- ja identiteettikehitystä sekä mahdollisten samanaikaisten psykiatristen oireiden diagnostiikan ja hoidon järjestymistä. On tärkeää varmistaa, että potilas ymmärtää kaikki riskit ennen kehoa muokkaavista hoidoista päättämistä

Lue myös

Palveluvalikoimaan ei kuulu korjausleikkaus tai muut toimenpiteet, jotka rinnastuvat esteettiseen kirurgiaan tai joiden perusteena on muu omaan kehoon tai sen ulkonäköön liittyvä tyytymättömyys.

Alaikäisten kohdalla on PALKO:n mukaan keskeistä antaa psykososiaalista tukea ja tarvittaessa järjestää psykiatrista hoitoa paikallisesti sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti. Tarvittaessa konsultaatiota saa TAYS:n tai HUS:n alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimustyöryhmiltä. Jos sukupuoliahdistuksen oirekuva voimistuu puberteetin käynnistyessä tai sen jälkeen ja nuori kykenee ymmärtämään palautumattomien hoitojen merkityksen, voidaan nuori ohjata tutkimuksiin ja lääketieteellisen hoidon arvioon TAYS:iin ja HUS:iin.

Suositusluonnos on kommentoitava otakantaa.fi-verkkopalvelussa huhtikuun 14. päivään saakka. Lopulliset suositukset pyritään hyväksymään kesäkuun aikana.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.