Lehti 44: Ajan­kohtai­sta 44/2008 vsk 63 s. 3749

Papa-koetta ei tarvita tiuhaan

Ulla Järvi

Kuuden vuoden välein tehty Papa-seulonta riittää naisille, joiden HPV-testissä ei ole ollut muutoksia. Näin todetaan BMJ:ssä julkaistussa eurooppalaisessa kohorttitutkimuksessa.

Suomessa seulontoihin kutsutaan viiden vuoden välein kunnasta riippuen pääsääntöisesti 30-60-vuotiaat naiset. Yksityisessä terveydenhuollossa Papa-koe tehdään julkista terveydenhuoltoa tiheämmin, joskus jopa joka vuosi.

Seulonnan riittävästä tiheydestä on keskusteltu, ja vuonna 2006 asiasta annettiin Käypä hoito -suositus. Voiko nyt julkaistu yli 24 000 naisen joukossa tehty tutkimus muuttaa suomalaista käytäntöä?

- Tutkimus ei varsinaisesti kumoa aiempia käsityksiä, vaan vahvistaa sitä trendiä, johon voidaan siirtyä väestöpohjaisissa seulonnoissa sen jälkeen, jos HPV-rokote tulee käyttöön, toteaa dosentti

Ulla Puistola

Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Puistola oli mukana Käypä hoito -suosituksen laatineessa työryhmässä.

Samaa mieltä on ryhmän puheenjohtajana toiminut professori

Pekka Nieminen

HYKS:sta.

- Suomalaista testauskäytäntöä ei ole syytä ainakaan toistaiseksi harventaa, Nieminen sanoo. Hän muistuttaa, että suositukset elävät aina tutkimustiedon karttuessa.

- Joka toinen vuosi tehtävä Papa-koe on kuitenkin liian tiuha tahti naisilla, joilla ei ole todettu aiemmin muutoksia HPV-testissä.

Riittääkö pelkkä HPV-testi?

BMJ:n julkaiseman laajan tutkimuksen arvo on sekä Niemisen että Puistolan mukaan enemmänkin vahvistaa nykytietämystä HPV-testin merkityksestä ja yleensä HPV:n merkityksestä kohdunkaulan syövän esiintymisessä.

Tutkimuksessa todettiin HPV:n olevan määräävä riskitekijä kohdunkaulan syövän ja esiasteiden synnyssä. Mikäli naisella havaittiin sekä HPV-tartunta että solumuutoksia Papa-kokeessa (CIN3+), riski sairastua kohdunkaulan syövän esiasteisiin tai syöpään oli 30 prosenttia kuuden vuoden seurannassa. Jos HPV-testi oli negatiivinen, solumuutokset Papa-kokeessa tuottivat vain kahden prosentin riskin. Positiivinen HPV-testi ja negatiivinen Papa-koe tuottivat kymmenen prosentin sairastumisriskin.

- Yksinään HPV-testi ei siis riitä ennustamaan kohdunkaulan syövän riskiä, sillä testillä löydetään "liikaa" positiivisia naisia, mikä taas johtaa turhiin tutkimuksiin, painottaa Ulla Puistola.

Lue myös

- HPV-testin etuna on hyvä negatiivinen ennustearvo, mikä tuli mainiosti esille tässä työssä, Nieminen huomauttaa.

Tutkimusten mukaan neljännes alle 25-vuotiaista suomalaisnaisista ja joka kymmenes 35-vuotias nainen on HPV-positiivinen.

- Papa-koe on tarkempi ja poikkeavia löydöksiä tulee vähemmän. Se tarkoittaa vähemmän turhia kolposkopioita, ahdistusta ja rahanmenoa. Yli 40-vuotiailla naisilla primaariseulonta pelkällä HPV-testillä voisi olla mahdollinen, koska tarkkuus paranee iän myötä. Suomessa menossa olevassa tutkimuksessa primaari HPV-seulontaan on liitetty Papa-koe vain positiivisilla naisilla, joten kuva varmasti tulee tarkentumaan, Nieminen toteaa.

Suomessa todetaan vuosittain noin 170 uutta kohdunkaulan syöpätapausta. Niin ilmaantuvuus kuin kuolleisuuskin on saatu dramaattisesti laskemaan valtakunnallisen seulonnan ansiosta.

Kirjoittajat

Ulla Järvi
ulla.jarvi@fimnet.fi


Kirjallisuutta
1
Lähde: Dillner J ym; Joint European Cohort Study. Long term predictive values of cytology and human papillomavirus testing in cervical cancer screening: joint European cohort study. BMJ 2008;337:a1754.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030