Lehti 7: Ajan­kohtai­sta 7/1999 vsk 54 s. 807

Perushoitajien itsemurhakuolleisuus lähes kaksinkertaistui

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton tekemän selvityksen mukaan perushoitajien itsemurhakuolleisuus on 1,6-kertaistunut naisten keskimääräiseen itsemurhakuolleisuuteen verrattuna. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa olivat vuodet 1991-95, joiden tietoja verrattiin vuosien 1986-90 tilanteeseen. 1980-luvun lopussa perushoitajien itsemurhat olivat hieman harvinaisempia kuin koko naisväestöllä, kun taas 1990-luvulla perushoitajien itsemurhakuolleisuus miltei kaksinkertaistui verrattuna 1980-luvun lopun tilanteeseen.

1990-luvun alussa työskenteli perushoitajina 25 000 25-64-vuotiasta naista, joista kuoli viiden vuoden kuluessa 164. Yli kaksi kolmesta kuoli tauteihin ja vajaa kolmannes tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti. Kasvaimet olivat yleisin kuolinsyy; toiseksi yleisimpiä olivat itsemurhat. Perushoitajien tautikuolleisuus on vähäisempi kuin naisten yleensä. Erityisesti verenkiertoelinten taudit ovat perushoitajien kuolinsyinä harvinaisempia kuin naisilla keskimäärin.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030