Lehti 22-23: Ajan­kohtai­sta 22-23/1994 vsk 49 s. 2201

Pientä liikettä lääkäreiden työmarkkinoilla

Kesälomasijaisuudet ovat hiukan lievittäneet lääkärityöttömyyttä. Kun työvoimatoimistoihin työttömiksi ilmoittautuneiden lääkäreiden luku huhti-toukokuun välillä kasvoi kuudella, 573:een, se oli kesäkuun loppuun mennessä pienentynyt tästä 526:een. Myös avoimien työpaikkojen määrä 44 osoittaa pientä vaihtuvuutta alan työmarkkinoilla. Toukokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli ilmoitettu työvoimatoimistoihin 21.

Työministeriön neljännesvuosittainen tilannekatsaus julkaistiin viimeksi toukokuun lopussa. Oheisessa taulukossa on esitetty siitä näkyvät työttömien lääkäreiden luvut koulutuksen mukaan eri työvoimapiireissä. Suurin osa, 64 % joukosta, oli alle 35-vuotiaita. Naisia oli 366 eli samoin 64 %, mikä työttömien ikäjakaumankin huomioon ottaen osoittaa naisten hiukan suurempaa työttömyysastetta ammattikunnassa. (EP)

Lue myös


Kirjallisuutta
1
) Ulkomaalaiset lääkärit, joilla ei ole laajaa lupaa lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa sekä paluumuuttajat, joilta puuttuu Suomessa vaadittu pätevöitymistutkinto.

Taulukot
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030