Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/1999 vsk 54 s. 677

Piippola ostaa terveyspalvelut Haapavedeltä

Piippolan kunta Pohjois-Pohjanmaalla on vuoden alusta alkaen ostanut kaikki terveydenhuollon palvelut naapurikaupungista Haapavedeltä. Kunnanjohtaja Jouni Perälän mukaan näin pystyttiin pitämään terveysasema Piippolassa ja samalla säästämään miljoona markkaa.

Piippolan terveysaseman lääkäri, hammaslääkäri ja kuusi muuta terveydenhuollon työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä entisillä ehdoilla Haapaveden kaupungin palkkalistoille. Aikaisemmin palkan maksoi neljän kunnan yhteinen Siikalatvan kansanterveystyön kuntayhtymä, josta Piippola erosi.

Piippolan ja Haapaveden viisivuotinen sopimus kattaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän.

Erikoissairaanhoidolle Piippola ja Haapavesi sopivat neljän miljoonan markan kustannuskaton. Jos kynnys ylittyy, Haapavesi joutuu maksamaan ylityksestä puolet. Vastaavasti puolitetaan myös kustannusten alitus. Perälän mukaan neljä miljoonaa on riittänyt Piippolan erikoissairaanhoidossa noin viiden viime vuoden ajan ja vastaa myös palvelut edelleen tuottavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käsitystä kustannuksista.

Perusterveydenhuoltoon on sovittu kiinteä 3,3 miljoonan markan vuosihinta. Miljoonan markan säästö tehdään Perälän mukaan juuri perusterveydenhuollossa. Mitään palveluja ei hänen mukaansa kuitenkaan jää pois, vaan säästö karttuu ennen kaikkea vuodeosastopalvelujen halvemmasta hinnasta.

- Myös vuodeosastopalveluihin määriteltiin raja. 3,3 miljoonaa markkaa merkitsee 1 900:aa hoitopäivää, kun normaali tarve on ollut 1 600-1 700 hoitopäivää, Perälä sanoo.

Lue myös

Oleellisin muutos varsinaisessa palvelutuotannossa oli hänen mukaansa vuodeosaston, röntgenpalvelujen sekä osittain laboratoriopalvelujen siirtyminen 11 kilometrin päästä Pulkkilasta 35 kilometrin päähän Haapavedelle. Päivystykseen päästään joko Haapavedelle tai 70 kilometrin päähän Oulaskankaalle, kun muuten vaihtoehtona olisi mm. Oulu sadan kilometrin päässä.

Erittäin tärkeänä Perälä pitää sitä, että terveysasema pystyttiin säilyttämään Piippolassa. Jääminen Siikalatvan kuntayhtymään olisi muiden saneerausten lisäksi saattanut merkitä luopumista omasta terveysasemasta.

Piippola päätyi kilpailuttamaan terveydenhuoltoaan menetettyään valtionosuuksia parissa vuodessa useita miljoonia. Tarjouspyynnöt lähetettiin Oulun Diakonissalaitokselle, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, Haapaveden kaupungille ja Piippolassa sijaitsevalle yksityiselle lääkäriasemalle Neliapilalle.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030