1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Pohjoismainen eläinlääkäri-kongressi: Eläinten teurastusta edeltävä stressi minimoitava
Ajan­kohtai­sta 25/1998 vsk 53 s. 2703

Pohjoismainen eläinlääkäri-kongressi: Eläinten teurastusta edeltävä stressi minimoitava

XVIII Pohjoismaisessa eläinlääkärikongressissa pohdittiin mm. eläinkuljetuksiin liittyviä asioita Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Suurin osa teuraaksi myydyistä naudoista ja sioista kuljetetaan maanteitse teurastamoihin Euroopassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Eläinten huono käsittely teurastamoissa, tiloilla tai kuljetusten aikana heikentää eläinten hyvinvointia. Lihan laatu huononee eläinten stressin vuoksi: naudanlihasta voi tulla huonosti säilyvää ns. "tervalihaa" ja sianlihasta saattaa tulla teknologiselta laadultaan heikkoa, vaaleaa ja vetistä lihaa.

Viime vuosina eläinkuljetukset, varsinkin yli 8 tunnin matkat, ovat tulleet erityisen tarkkaan kontrolliin. Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Englannissa suurin osa sioista kuljetetaan korkeintaan 2 tunnissa tiloilta teurastamoihin, jolloin keskimääräinen kuljetusmatka on noin 100 km. Portugalissa sikojen pisin kuljetusaika voi olla 12 tuntia ja kuljetusmatka 700 km. Saksassa yli 8 tunnin kuljetusmatkat ovat sallittuja vain silloin, kun kuljetuskalustot ovat ilmastoituja. Hollanti vie paljon eläviä sikoja Italiaan ja Espanjaan 2-3 päivää kestävillä kuljetuksilla, ja Englannissa pisimmät kuljetusmatkat ovat noin 700 km. Suomessa suurin osa sioista kuljetetaan 2-6 tunnissa tiloilta teurastamoihin; vain muutama prosentti eläimistä matkustaa yli 8 tuntia. Näissä ns. pitkän matkan kuljetuksissa on viimeisinä lastattujen eläinten, varsinkin nautojen, kuljetusaika enimmäkseen alle 8 tuntia.

Teurastamojen määrän väheneminen on pidentänyt kuljetusmatkoja sekä Suomessa että muissa EU-maissa. Tätä kehitystä ovat vauhdittaneet mm. teurastamojen kilpailu myytävistä eläimistä ja suuret teurastamiskustannukset. Kuljetus on osa "lihaketjua" tilalta teurastamoon. Lastauksen, kuljetuksen, purkamisen ja teurastamon navetan täytyy täyttää eläinten käsittelyn minimivaatimukset.

Lue myös

EU-direktiivin mukaan tavanomaisella eläinkuljetuskalustolla tehtävän kuljetuksen tulee kestää alle 8 tuntia. Yli 8 tunnin kuljetuksia voidaan tehdä vain erikoiskalustoilla, joissa ovat mm. ruokinta- ja juomamahdollisuudet ja riittävä ilmankierto. Sika ja nauta ovat laumaeläimiä, minkä vuoksi ryhmän käsittely on helpompaa kuin yhden eläimen. Suomessa lastataan samalta tilata 2-6 nautaa omaan karsinaansa, kun taas 15-20 sikaa tulee samaan karsinaan. Uusimman suomalaisen naudankuljetustutkimuksen mukaan pitkän matkan kuorman optimaalinen ryhmäkoko on 2 nautaa karsinaa kohti, jolloin ruhovaurioita tulee vähiten. Eläinkuljetusta on tutkittu ja kehitetty paljon viime aikoina, mutta esimerkiksi eläinten valvontaa kuljetuksen aikana tulee edelleen kehittää samoin kuin korien materiaalien ja varusteiden turvallisuutta ja toimivuutta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.