Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1998 vsk 53 s. 3277

Polku tuo potilaat luennoimaan

Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Helsingin sairaanhoito-oppilaitos ovat tienraivaajina Polku-projektissa, jossa oppilaitokset ja joukko kansanterveysjärjestöjä tuovat tulevien ammattilaisten opetuksessa tavallista enemmän esiin potilaan näkökulmaa. Kansanterveysjärjestöjen valitsemat ja potilasluennointiin kurssitetut potilaat esimerkiksi käyvät oppilaitoksissa kertomassa sairaudestaan.

- Tavoitteena on antaa tuleville ammattilaisille paremmat valmiudet potilaslähtöiseen työskentelyyn, kertoo projektipäällikkö Maria Silver.

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella ei ole vielä kovin perusteellisesti suunniteltu potilasluennoitsijoiden roolia opetuksessa, koska järjestöt ovat vasta valinneet luennoitsijat. Dosentti Heikki Sahan mukaan luennoitsijoita voitaisiin kuitenkin hyödyntää esimerkiksi kommunikaatiotaitojen opettamisessa opiskelijoille. Opiskelijoille opetetaan alusta asti teoreettisten opintojen rinnalla ns. kliinisiä taitoja, joiden yksi keskeinen osa ovat kommunikaatiotaidot. Simuloidut potilaat voitaisiin korvata todellisilla potilailla harjoitustilanteissa, jotka videoidaan. Potilasluennoitsija myös osallistuisi videoidun tilanteen arviointiin ja antaisi palautteen lääkärin eli opiskelijan käyttäytymisestä.

- Jos potilaalla ja lääkärillä on keskinäisiä ongelmia, ei kyse useinkaan ole taitamattomuudesta tai virheestä, vaan kommunikaatiovaikeuksista. Vaikka vuorovaikutus yleensä sujuu hyvin, on monella lääkärillä - kuten ihmisillä yleensä - varmasti parantamisen varaa peruskommunikaatiotaidoissa, Heikki Saha toteaa.

Potilasluennoitsijoiden hän uskoo olevan erittäin hyviä antamaan palautetta lääkärin käyttäytymisestä, sillä oikea potilas näkee tilanteet aidosti potilaan silmin.

Lue myös

Potilaat voivat myös käydä luennoimassa taudistaan tai esimerkiksi konsultoida opiskelijoita opinnäytetöissä.

Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan ja Helsingin sairaanhoito-oppilaitoksen lisäksi Polku käynnistyy tänä vuonna myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikössä. Nelivuotiseen projektiin tulee ensi vuonna mukaan mm. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Jokaista nyt mukana olevaa kolmea paikkakuntaa varten on 24 luennoitsijaa, kaksi kustakin 12 kansanterveysjärjestöstä. Projektiin osallistuvat mm. Allergia- ja astmaliitto, Diabetes-liitto, Epilepsialiitto, Suomen mielenterveysseura, Suomen MS-liitto, Suomen reumaliitto ja Suomen Syöpäyhdistys.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030