Ajan­kohtai­sta 32/1995 vsk 50 s. 3479

Potilaan Pharmacasta myös puhuva painos

Lääkkeiden käyttäjiä varten tuotetusta Lääkeopas Pharmaca Fennicasta julkaistiin tänä syksynä viides, uudistettu painos. Oppaan itsehoito-osassa on nyt myös tavallisimpien laboratoriotutkimusten esittely, jonka on kirjoittanut ylilääkäri Martti Lalla. Uusia lääkevalmisteita on tullut myyntiin ja oppaaseen noin 200 ja entisiä poistunut noin 130.

Samaan aikaan julkaistiin myös näkövammaisille tarkoitettu puhuva elektroninen Lääkeopas, PuhELIAS. Se sisältää kirjan tiedot sekä ohjelman, joka muuttaa tekstin puheeksi. PuhELIAS toimii multimedia-PC:ssä, ja sen jakelua hoitaa Näkövammaisten keskusliitto.

Lue myös

Aiemmat Lääkeoppaan tietokannasta valmistetut elektroniset tuotteet ovat apteekkien reseptienkäsittelyyn yhdistettävä ELLI sekä samoin apteekkeihin tarkoitettu kosketusnäyttöjärjestelmä ELIAS. ELLIstä voidaan tulostaa asiakkaalle Lääkeoppaan informaatio hänen ostamastaan reseptilääkkeestä. Se toimii vajaassa 500 apteekissa. ELIAksen on hankkinut asiakkaiden käyttöön 115 apteekkia. Siitä saa hipaisemalla Lääkeoppaan esittelyt lääkkeistä sekä itsehoitoa koskevia tietoja.

Lääkeopas-kirjaa on vuodesta 1984 lähtien myyty 130 000 kappaletta. Kirjan päätoimittaja on dosentti Timo Klaukka, sen toimitustyöstä vastaa Lääketietokeskus ja kustantaja on Otava.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030