1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Potilasvahinkolaki yltää etälääketieteeseenkin – tietyin rajoituksin
Ajan­kohtai­sta

Potilasvahinkolaki yltää etälääketieteeseenkin – tietyin rajoituksin

Potilaan ja hoitoa antavan tahon pitää olla Suomen maantieteellisten rajojen sisällä.

Potilasvahinkolaki yltää etälääketieteeseenkin – tietyin rajoituksin Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Potilas saa potilasvahinkolain turvan, kun terveydenhuollon ammattihenkilö tutkii tai hoitaa häntä etäyhteydellä. Potilasvahinkolakiin liittyy kuitenkin maantieteellinen rajaus, jonka mukaan sekä potilaan että hoitavan taho tulee olla Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolella. Samat rajat koskevat etähoitoa, kertoo Potilasvakuutuskeskus.

Jos potilas tai ammattihenkilö tai molemmat ovat ulkomailla ja hoito toteutetaan etäyhteydellä, potilasvahinkolakia ei lähtökohtaisesti sovelleta eivätkä hoidon osapuolet saa potilasvahinkolain turvaa.

Jos hoitosuhde on kuitenkin muodostunut Suomessa ja potilas tai ammattihenkilö on sattumanvaraisesta syystä tilapäisesti ulkomailla ja hoito järjestetään etäyhteyksin, voidaan potilasvahinkolakia poikkeuksellisesti soveltaa. Sen sijaan ulkomaille perustetulle etävastaanottotoiminnalle ei voi saada suomalaista potilasvakuutusta riippumatta siitä, missä maassa potilas palvelua käyttää.

Hoitopaikkojen välisessä etäkonsultoinnissa potilas saa myös potilasvakuutuksen turvan, kunhan konsultointi toteutetaan Suomen maaperällä. Hoitovastuussa olevalla on vastuu omasta toiminnastaan ja konsultaation antavalla omista neuvoistaan.

Jos potilaan hoitoon liittyvät diagnostiset palvelut, kuten kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten analysointi, tilataan ulkomailta, ne kuuluvat Suomessa annettavaan terveyden- ja sairaanhoitoon. Mahdolliset vahingot kuuluvat hoitoa antavan suomalaisen tahon potilasvakuutuksen piiriin.

Potilasvahinkolaki muuttuu potilasvakuutuslaiksi vuoden 2021 alusta alkaen. Soveltamisalaan liittyvät kysymykset pysyvät etälääketieteen osalta uudessa laissa ennallaan.

Lue myös

Etälääketieteellä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välistä vuorovaikusta, jossa hyödynnetään viestintäteknologian tarjoamia keinoja tutkimuksessa, diagnoosien antamisessa ja lääkkeiden ottamisessa.

Lääkäriliitto on laatinut etälääketieteestä suosituksen, jossa käsitellään tarkemmin etälääketieteeseen liittyvää ammatinharjoittamisen oikeutta, potilas-lääkärisuhdetta, etäpalvelujen laatua ja turvallisuutta sekä potilasasiakirjojen käsittelyä ja niiden salassapitoa.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskisuositus on tärkeä lisä epidemian torjuntaan

Maskisuositus on tärkeä lisä keinovalikoimaan toisen korona-aallon lähestyessä, arvioi Lääkäriliitto.

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.