Ajan­kohtai­sta

Psykososiaaliset menetelmät huumeriippuvuuksien hoidon palveluvalikoimaan

Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä silloin, kun henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset menetelmät on hyväksytty terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen "Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät" lokakuun alussa.

Palveluvalikoimaan kuuluvat hoito- ja kuntoutusmenetelmät on lueteltu suosituksessa.

Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä tilanteessa, jossa henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.

Palvelunjärjestäjillä on olla oltava käytettävissään eri tilanteisiin soveltuva menetelmien valikoima ja palvelutuottajilla menetelmien käyttöön vaadittava moniammatillinen osaaminen. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää.

Potilaat erityisen haavoittuvaisia

Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset. Niitä ovat muun muassa riippuvuuden luonteen ymmärtäminen ja luottamusta synnyttävä kohtaaminen, sekä muiden samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden ja somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys.

Lue myös

Potilasryhmä on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, mikä on seurausta useista tekijöistä. Osa haavoittuvuudesta syntyy hoitojärjestelmän puutteista, jotka mahdollistavat hoitamatta jättämisen, erityisesti kaksoisdiagnoosipotilailla.

Muutosmotivaation vaihtelu on tyypillistä huumeista riippuvaisilla ihmisillä, eikä sen pidä olla esteenä hoitoon pääsylle, hoidon järjestymiselle tai hoidon jatkumiselle. Vaikka psykososiaaliset hoidot ja kuntoutus voivat tukea potilaan toimijuutta, niin riippuvuudella on usein pitkäkestoisia vaikutuksia yksilön elämään. Tämä tulee huomioida hoidon ja tuen jatkuvuuden järjestämisessä.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030