Lehti 7: Ajan­kohtai­sta 7/1999 vsk 54 s. 807

PUERTO-lait eduskunnasta helmikuussa

Eduskunta sääti Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidon uu-delleenjärjestelyjä koskevat ns. PUERTO-lait helmikuussa. Lakeja käsitellyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi lakimuutoksista oman lausuntonsa 12. helmikuuta. Sitä ennen valiokunta tiedusteli perustuslakivaliokunnalta, loukkaavatko lain voimaantulosäännökset siinä määrin kuntien itsehallintoa, että ne pitäisi säätää normaalista lainsäädäntöjärjestyksestä poikkeavalla tavalla. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pitänyt tällaista järjestelyä tarpeellisena.

Kiistelyn kohteena olevan hallituksen esityksen voimaantulosäännöksissä määrätään, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustamisesta päätetään jäsenkuntien edustajainkokouksessa, jossa kuntien edustajien luku- ja äänimäärään sovelletaan nykyisen erikoissairaanhoitolain 16 ja 17 pykälien säännöksiä. Nämä pykälät rajaavat suurimman yhden kunnan käyttämän äänimäärän 20 %:iin äänien kokonaismäärästä. Leikkuri koskisi vain Helsinkiä ja pudottaisi sen äänimäärän noin puoleen (274 ääntä; 24,8 %) sille asukasmääränsä perusteella muutoin kuuluvasta äänimäärästä (540 ääntä, 39,4 %).

Lue myös

Perustuslakivaliokunta viittasi kuitenkin lausunnossaan tarpeeseen muuten harkita äänivaltasäännöksen tasapuolisuutta. Tämän takia sosiaali- ja terveysvaliokunta kirjasikin mietintöönsä uuden äänimäärän laskentamallin, joka hieman lisää Helsingin äänivaltaa (32 % äänistä) ja pienentää Espoon äänivallan 14 %:iin ja Vantaan 12 %:iin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös oli yhtä soraääntä lukuun ottamatta yksimielinen.

Nämä äänimäärät koskevat ainoastaan siirtymävaiheen kuntakokouksia, eli ovat voimassa korkeintaan 16.3.-31.12.99. Eduskunta ei puuttunut erikoissairaanhoitolain 16 ja 17 pykäliin, eli ne jäävät voimaan 20 %:n leikkureineen myös jatkossa. Muodostettavan uuden sairaanhoitopiirin äänivallasta on tarkoitus päättää - voimassa olevan kuntalain eräisiin tulkintoihin tukeutuen - kuntayhtymän perussopimuksessa välittämättä erikoissairaanhoitolakiin jäävistä vanhoista pykälistä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030