Ajan­kohtai­sta 28/1994 vsk 49 s. 2786

Puhelinauttajille eettiset periaatteet

Auttaville puhelimille ja niiden työntekijöille on laadittu eettiset periaatteet. Periaatteiden mukaan soittajan on saatava apua paitsi nimettömänä ja luottamuksellisesti, myös ilman palvelumaksua. Esimerkiksi maksulliset lääkäripuhelimet ja sairauksia käsittelevät kaupalliset nauhoitteet eivät siis uusien ohjeiden mukaan kuulu eettisesti oikeutetun toiminnan piiriin.

_ Erityisesti kaupallisiin nauhoitteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Yksi auttavan puhelimen kantavia ideoita on vuorovaikutteisuus, ja se jää nauhoitteissa toteutumatta. Soittajalle ei ole tarkoitus sanella ohjeita, hänen kanssaan tulee neuvotella, toteaa Kristina Salonen Suomen Mielenterveysseurasta. Mielenterveysseura on yksi periaatteiden laadintaan osallistuneista tahoista.

Eettisissä ohjeissa edellytetään mm., että soittajalla täytyy olla keskustelun aikana mahdollisuus tehdä omia ratkaisujaan ilman, että auttaja häntä painostaa tai ohjailee. Puhelinpäivystäjien on oltava ammattiauttajia tai ammattilaisten tehtävään valitsemia ja kouluttamia. Heidän edellytetään myös sitoutuvan kirjallisesti vaitiolovelvollisuuteen.

Eettisten ohjeiden toteutumista valvoo juuri perustettu puhelin-auttajien eettisten periaatteiden neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuluttajaliitto, puhelinlaitosten liitto, Tele sekä tietosuojavaltuutettu.

Jo pelkästään pääkaupunkiseudulla on 40 auttavaa puhelinta, koko maassa niitä on lukemattomia. Tähän saakka niiden toimintaa ei ole valvottu millään tavalla ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut niitä koskevia valituksia. Kaikissa auttavissa puhelimissa ei ole Kristina Salosen mukaan kiinnitetty riittävästi huomiota päivystäjien valintaan, koulutukseen ja työnohjaukseen. Tämän seurauksena soittajat ovat valittaneet kohtelusta ja olleet toisinaan epävarmoja myös vaitiolovelvollisuuden pitävyydestä.

Kirjoittajat

(K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030