1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Puolet akavalaisista valmiita työn jakamiseen
Ajan­kohtai­sta 17/1998 vsk 53 s. 2078

Puolet akavalaisista valmiita työn jakamiseen

AKAVAn työmarkkinatutkimuksen mukaan kaikista kokopäivätyössä olevista akavalaisista 46 prosenttia on valmis työnsä jakamiseen, vaikka ansiotaso laskisi. Työn jakamisesta kiinnostuneimpia ovat naiset, yli neljäkymmentä vuotiaat sekä seurakunnissa, kunnissa ja opetustehtävissä työskentelevät.

Suosituimmat työn jakamisen mallit ovat vuorotteluvapaa sekä viikottaisen työajan yleinen lyhentäminen. Kolmanneksi suosituimmassa mallissa kertyneet ylityöt voitaisiin säästää niin sanottuun ylityöpankkiin. Myös työajan yleinen lyhentäminen on kasvattanut suosiotaan akavalaisten keskuudessa.

Lue myös

Vaikka lähes puolet vastaajista ilmoitti valmiutensa tai halukkuutensa työnsä jakamiseen, oli käytännössä kuitenkin vain hyvin harva käyttänyt vuorotteluvapaa- tai osa-aikalisämahdollisuutta viimeisen kahden vuoden aikana. Osa-aikalisäjärjestelmää ja vuorotteluvapaata oli käytetty eniten seurakunnissa ja kunnissa.

Sen sijaan osa-aikaeläke on saavuttanut suosiota. Akavalaisista osa-aikaeläkkeellä 58 vuotta täyttäneistä miehistä oli 11 ja naisista 14 prosenttia. Osa-aikaeläkkeen suosio todennäköisesti vain kasvaa, koska heinäkuun alusta ikäraja alenee 58 vuodesta 56 vuoteen.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.