Ajan­kohtai­sta 6/1995 vsk 50 s. 604

Purukumi irrottaa elohopeaa amalgaami-paikoista

Göteborgissa on todettu, että nikotiinipurukumia käyttävillä ovat virtsan elohopea-arvot tavallista suuremmat. Selitys on ennestään tuttu: purukumia jauhavilla vapautuu hammaspaikkojen amalgaamista elohopeaa tavallista enemmän. Todetut elohopea-arvot ovat kuitenkin olleet viitearvojen rajoissa - tosin tutkimukseen osallistui vain 18 henkilöä.

Uutinen on herättänyt jonkin verran huomiota ja saanut nikotiinipurukumin valmistajan suosittamaan, ettei purukumia käytettäisi pitempään kuin vuoden ajan. Dosentti Lars Barrgård Göteborgin työterveysklinikalta huomauttaa kuitenkin, että tupakoiminen on moninkertainen vaara nikotiinipurukumiin verrattuna ja riskiä on arvioitava tätä taustaa vasten. Kommenttina tähän voi toisaalta todeta, että potilaalla, jolla on suussa paljon kuluvia amalgaamipaikkoja, runsaasti erilaisia metalleja ja epätasapainossa oleva purenta, saattaa elohopeaa ilman purukumiakin vapautua pahimmassa tapauksessa niin paljon, että virtsan viitearvot ylittyvät. Tällaisille riskipotilaille nikotiinipurukumi ei ilmeisestikään ole suositeltava vaihtoehto.

Lue myös

Kirjoittajat

Svante Stenman

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030