Ajan­kohtai­sta 5/2012 vsk 67 s. 318 - 320

Puuttuminen ehkäisee perhesurmia

Lääkäri voisi joissakin tapauksissa olla se ammattilainen, joka katkaisee perhesurmaan johtavan ­kierteen. Lähisuhdeväkivallan merkkeihin tulee reagoida aina.

Mari Vehmanen

Perhesurmien suma on herättänyt runsaasti kysymyksiä. Mikä selittää näitä tragedioita? Miten ne voitaisiin ehkäistä?

Yliopettaja Matti Laine Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta on käyttänyt termiä statusromahdus kouluampumisia ja joukkosurmia tarkastellessaan. Hänen mukaansa statuksen menetys on tavalla tai toisella nähtävissä myös perhesurmien taustalla.

− Ero, huoltajuuden tai työpaikan menetys, perheen sisäinen lähestymiskielto, kiusatuksi joutuminen − kaikki nämä tavallaan muuttavat ihmisen asemaa omassa ja muiden silmissä.

Laine huomauttaa, että kyse on varsin tavanomaisista ihmiselämän vastoinkäymisistä.

− Jostain syystä jotkut näyttävät kokevan nämä kriisit korostuneen nöyryyttävinä ja voimakkaasti.

Vakava masennus saattaa Matti Laineen mukaan olla yksi seikka, joka estää esimerkiksi avioerosta selviytymisen.

− Tutkimusten mukaan syvästi masentuneen kyky kokea empatiaa saattaa lisäksi kadota. Tämä voisi osaltaan selittää perhesurmien kaikkein järkyttävimmän puolen eli sen, miten kukaan pystyy tappamaan omat lapsensa.

Juuret lapsuudessa?

On myös esitetty, että tekojen syyt löytyisivät surmaajien omasta lapsuudesta.

− Uusimpien tutkimustulosten mukaan erityisen järkyttävät lapsuudenkokemukset muuttaisivat pysyvästi aivojen arkkitehtuuria. Aikuisena tämä voi näyttäytyä kyvyttömyytenä käsitellä vaikeita tilanteita tai jopa somaattisina sairauksina, Laine kertoo.

Tapausten ennaltaehkäisyssä täytyisi hänen mukaansa lähteä liikkeelle koko suomalaisen sosiaalipolitiikan perusteista.

− Oletus tuntuu edelleen olevan, että kyllä mies pärjää omillaan. Ei ole pitkäkään aika siitä, kun yksinäisen miehen ei ollut mahdollista saada edes toimeentulotukea. Osa pojista alkaa syrjäytyä hyvin varhain, jo päiväkoti-iässä, Laine analysoi.

Koulujärjestelmä rakentuu tiedollisen menestyksen varaan. Samalla työmarkkinoilta ovat kadonneet ammatit, joihin pääsee ja joissa pärjää ilman koulusivistystä.

− Ongelmat kasaantuvat ja kärjistyvät. Tien päässä voi olla itsemurha tai joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa perheen surmaaminen, Matti Laine sanoo.

Lääkäri avainasemassa

Perhe- ja miestyötä tekevissä järjestöissä uskotaan, että lääkärillä voisi olla mahdollisuus katkaista pahimmillaan perhesurmaan johtava kierre.

− Lääkärit ovat avainasemassa lähi- ja perheväkivaltaan puuttumisessa. Väkivallan tunnistaminen ja ottaminen puheeksi kuuluu kokonaisvaltaiseen hoitoon. Lääkärin tulisi reagoida aina, kun potilaan vammat eivät vastaa kertomusta niiden synnystä, jyväskyläläisen Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala sanoo.

Hänen mukaansa toistuvat lääkärikäynnit saattavat ylipäänsä kertoa ongelmista perheessä. Psykosomaattiset oireet voivat olla hyvin monenlaisia: nuhaa, vatsavaivoja tai selittämättömiä kiputiloja.

− Epävarmuus, hermostuneisuus, epäloogisuus tai puolison mukana oleminen vastaanotolla ovat joskus merkkejä väkivallasta. Jopa synnytyspelon taustalla saattaa olla tällaisia syitä, Tuija Hauvala mainitsee.

Hän muistuttaa, että myös vanhemman kokema perheväkivalta on lain mukaan aihe tehdä lastensuojeluilmoitus.

Asiallinen ote

Miessakit ry:n Lyömätön Linja -palvelussa työskentelevä psykoterapeutti Jukka Lampinen kehottaa niin ikään lääkäreitä kysymään perheväkivallasta.

− Tunkeilevuuden ja vaikenemisen väliltä on varmasti löydettävissä asiallinen ja arkipäiväinen tapa ottaa aihe tarvittaessa puheeksi. Aina kun perusteltu epäilys on herännyt, lääkärillä on oikeutus kysyä.

Jukka Lampinen korostaa, että tällöin täytyy myös pystyä tarjoamaan apua. Lääkärin pitäisi siis selvittää itselleen jo etukäteen, mihin perheen voi ohjata.

− Epäonnistunut ammattilaisen puuttuminen mahdollisesti vain pahentaa tilannetta. Ihmiselle jää olo, että ongelmat kyllä huomattiin, mutta niille ei tehty mitään. Kynnys hakea apua jatkossa kasvaa entisestään.

Vaikka esimerkiksi Lyömätön Linja on Jukka Lampisen mukaan erittäin kuormitettu, miehiä voi ohjata soittamaan sinne.

Lue myös

− Kaikille vastataan. Muutenhan palvelutarjonta on monin paikoin olematonta. Ja yksityinen terapia on monelle ihan rahallisestikin kovin korkean kynnyksen takana.

Mies kyllä puhuu

Myytti suomalaisen miehen puhumattomuudesta ei herätä asiantuntijoissa suurta vastakaikua.

− Meille Mobileen tulee hyvin monenlaisia yhteydenottoja. Eikä sitä paitsi ole merkityksellistä, puhuuko mies, nainen, lapsi vai aikuinen − tärkeintä on, että joku ottaa kipeät asiat esiin, Tuija Hauvala sanoo.

Myös Jukka Lampisen mukaan miesten jähmeys alkaa hyvin nopeasti sulaa, jos sitä on alun perinkään.

− Tämäkin liittyy kulttuuriimme. Monelta pojalta kukaan ei ole aidosti kysynyt, miltä sinusta tuntuu, ja myös reagoinut siihen. On siis varsin ymmärrettävää, että mies on tottunut sivuuttamaan tunteensa.

Vertaistuki saattaa parhaimmillaan ehkäistä tragedioiden kärjistymistä.

− Väkivaltaisesti käyttäytynyt saa ryhmästä rohkeutta ottaa vastuuta teoistaan ja väkivallattomia vaihtoehtoja hallita käytöstään, Tuija Hauvala mainitsee.

Lääkäri on avainasemassa

Jos tunnistat potilaan kokeman väkivallan, ota se puheeksi. Lääkärillä on oikeutus kysyä aina, jos perusteltu epäilys herää.

Myös vanhemman kokema perheväkivalta on lain mukaan aihe tehdä lastensuojeluilmoitus.

Kun otat asian puheeksi, älä jätä sitä puolitiehen. Tarjoa apua. Selvitä mahdollisuudet etukäteen.

Väkivaltaisen miehen voi ohjata soittamaan Lyömätön Linja -palveluun.

Kirjoittajat

Mari Vehmanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030