1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua
Ajan­kohtai­sta

Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, mutta pirstaleisuus aiheuttaa ongelmia.

Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Suomen pitäisi kiinnittää huomiota hoitojonoihin, potilaiden maksamiin maksuihin ja järjestelmän pirstaleisuuteen. Näin summaa European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen johtaja Josep Figueras.

Keskus on tuottanut arvioinnin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Kokonaisuutena Suomen terveydenhuoltojärjestelmä saa seurantakeskuksen raportissa myönteisen arvion. Järjestelmä toimii hyvin ja ihmiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluiden laatuun. Lisäksi naisten ja miesten sekä eri sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat viime vuosina kaventuneet.

Toisaalta eri ryhmien väliset erot terveydessä ovat yhä huomattavia. Lisäksi Suomessa on sitkeitä maantieteellisiä terveyseroja. Heikoiten menee Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa asuvilla.

Raportissa huomautetaan, että Suomen järjestelmä on hyvin hajautunut. Palveluiden järjestämisestä vastaavat kunnat, joiden voimavarat vaihtelevat. Lisäksi palveluiden rahoitus tulee useasta lähteestä. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmää on vaikea johtaa ja sen kustannuksia vaikea hallita.

Asiakasmaksut ja lääkekulut tuovat ongelmia pienituloisille

Raportissa todetaan, että Suomi käyttää terveydenhuoltoon vähemmän rahaa per asukas kuin vertailumaat, kuten muut Pohjoismaat, Britannia ja Alankomaat.

Lue myös

Karkeasti laskien 20 prosenttia Suomen julkisten terveysmenojen rahoituksesta tulee suoraan asiakkailta. Erityisen paljon ihmisiltä kuluu rahaa reseptilääkkeisiin, joista Suomessa maksetaan itse noin kolmannes. Selvityksessä huomautetaankin, että maksukatoista huolimatta asiakasmaksut ja lääkekulut voivat aiheuttaa ongelmia etenkin pienituloisille.

Raportissa todetaan, että terveydenhuoltojärjestelmän ongelmat on Suomessa tunnistettu. Useampi hallitus on vuorollaan yrittänyt niitä ratkoa, mutta uudistusten toteuttaminen on yhä kesken.

Suomessa terveydenhuolto toimii kuitenkin hyvin moniin muihin EU-maihin verrattuna. Figueras toteaa, että järjestelmää on myös kehitetty paljon viime vuosina: perusterveydenhuoltoa on vahvistettu ja esimerkiksi lääkekuluja on saatu hillittyä.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.