1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua
Ajan­kohtai­sta

Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, mutta pirstaleisuus aiheuttaa ongelmia.

Raportti: Pirstaleisuus heikentää terveydenhuollon laatua Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Suomen pitäisi kiinnittää huomiota hoitojonoihin, potilaiden maksamiin maksuihin ja järjestelmän pirstaleisuuteen. Näin summaa European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen johtaja Josep Figueras.

Keskus on tuottanut arvioinnin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Kokonaisuutena Suomen terveydenhuoltojärjestelmä saa seurantakeskuksen raportissa myönteisen arvion. Järjestelmä toimii hyvin ja ihmiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluiden laatuun. Lisäksi naisten ja miesten sekä eri sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat viime vuosina kaventuneet.

Toisaalta eri ryhmien väliset erot terveydessä ovat yhä huomattavia. Lisäksi Suomessa on sitkeitä maantieteellisiä terveyseroja. Heikoiten menee Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa asuvilla.

Raportissa huomautetaan, että Suomen järjestelmä on hyvin hajautunut. Palveluiden järjestämisestä vastaavat kunnat, joiden voimavarat vaihtelevat. Lisäksi palveluiden rahoitus tulee useasta lähteestä. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmää on vaikea johtaa ja sen kustannuksia vaikea hallita.

Asiakasmaksut ja lääkekulut tuovat ongelmia pienituloisille

Raportissa todetaan, että Suomi käyttää terveydenhuoltoon vähemmän rahaa per asukas kuin vertailumaat, kuten muut Pohjoismaat, Britannia ja Alankomaat.

Lue myös

Karkeasti laskien 20 prosenttia Suomen julkisten terveysmenojen rahoituksesta tulee suoraan asiakkailta. Erityisen paljon ihmisiltä kuluu rahaa reseptilääkkeisiin, joista Suomessa maksetaan itse noin kolmannes. Selvityksessä huomautetaankin, että maksukatoista huolimatta asiakasmaksut ja lääkekulut voivat aiheuttaa ongelmia etenkin pienituloisille.

Raportissa todetaan, että terveydenhuoltojärjestelmän ongelmat on Suomessa tunnistettu. Useampi hallitus on vuorollaan yrittänyt niitä ratkoa, mutta uudistusten toteuttaminen on yhä kesken.

Suomessa terveydenhuolto toimii kuitenkin hyvin moniin muihin EU-maihin verrattuna. Figueras toteaa, että järjestelmää on myös kehitetty paljon viime vuosina: perusterveydenhuoltoa on vahvistettu ja esimerkiksi lääkekuluja on saatu hillittyä.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.