Lehti 31: Ajan­kohtai­sta 31/1996 vsk 51 s.

Rinnakkaistuontilääkkeiden hintahyödyt edelleen pienet

Lokakuun toisen puoliskon aikana rinnakkaistuontilääkkeiden hinnat ovat samat kuin alkupuoliskolla. Lokakuun puolivälissä tuli kuitenkin myyntiin neljä rinnakkaistuotua valmistetta lisää: Adalat 20 mg depottabletti, Anafranil 25 mg tabletti, Felden 0,5 % geeli ja Pulmicort Turbuhaler inhalaatiojauhe 400 mikrogram-maa/annos. Kaikki kyseiset valmisteet poikkeavat alkuperäistuojan valmisteen hinnasta yhtä vähän kuin aikaisemmatkin rinnakkaistuodut valmisteet eli hintaerot vaihtelevat suunnilleen yhdestä markasta neljään ja puoleen markkaan pakkausta kohti.

Näin pienet hintaerot eivät vielä velvoita apteekkia antamaan rinnakkaistuotua valmistetta alkuperäistuojan lääkkeen sijasta.

Lue myös

Tilanteen selkiyttämiseksi Lääkelaitos on varannut mm. Suomen Lääkäriliitolle mahdollisuuden ottaa kantaa siihen, miten paljon alkuperäistuojaa halvemmaksi rinnakkaistuojan pitää lääkkeensä hinnoitella, jotta apteekin on toimitettava potilaalle rinnakkaistuotu valmiste. Lausuntopyynnössään Lääkelaitos katsoo, että hintaeron olisi oltava vähintään 5 %. Tämänsuuruinen hintaero on käytössä Tanskassa, jossa rinnakkaistuontia on harjoitettu selvästi kauemmin kuin meillä.

Lääkelaitos pyysi kannanotot lo-kakuun 17. päivään mennessä. Muita lausunnonantajia olivat mm. Apteekkariliitto, Lääketeollisuusliitto, Kela ja Farmasialiitto.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030