1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Rintasyövän trastutsumabi-liitännäishoidon pituus vahvistumassa
Ajan­kohtai­sta

Rintasyövän trastutsumabi-liitännäishoidon pituus vahvistumassa

Yhden vuoden mittainen trastutsumabi-hoito vahvistaa paikkansa HER-2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa.

Rintasyövän trastutsumabi-liitännäishoidon pituus vahvistumassa Kuva 1 / 1

Yhden vuoden mittainen trastutsumabi-hoito vahvistaa paikkansa HER-2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa, osoittaa kansainvälinen HERA-tutkimus. Sen 8-vuotisseurantatulokset esitettiin ESMO-kokouksessa Wienissä tällä viikolla. Vuoden mittainen hoito osoittautui yhtä hyväksi kuin kaksi vuotta kestävä.

Samassa kokouksessa julkaistiin PHARE-tutkimus, jossa tutkittiin, riittäisikö puoli vuotta trastutsumabia. Vuoden hoidossa todettiin hieman vähemmän uusimia, mutta puolta vuotta ei voitu varmistaa tässä tutkimuksessa huonommaksi.

Nämä tulokset ovat hyvin tärkeitä potilaille. Ne ovat tärkeitä myös kustannusten kannalta, sillä trastutsumabi on kallis ja tehokas täsmähoito, jota käytetään HER-2-onkogeenimonistuman kasvaimissa. Näitä on noin 15 % rintasyövistä.

Vuoden hoitoa on pidetty kansainvälisesti standardina, mutta todellisuudessa oikeaa mittaa ei ole tiedetty. Professori Heikki Joensuun vetämä FinHer-tutkimus on vaikuttanut kansainväliseen keskusteluun ja jatkotutkimusten kehittämiseen, sillä siinä lyhyt 9 viikon hoito vaikutti yhtä hyvältä kuin vuoden pituinen hoito. HER-2-positiivisten kasvainten määrä oli kuitenkin tässä tutkimuksessa paljon pienempi kuin HERA-tutkimuksessa, mistä syystä kysymys hoidon pituudesta on jäänyt avoimeksi.

HERA-tutkimuksessa satunnaistettiin leikkauksen jälkeen kolmeen ryhmään 5 102 potilasta, joilla oli HER-2-positiivinen kasvain. Ensimmäinen sai vuoden ajan trastutsumabia, toinen kaksi vuotta ja kolmatta seurattiin. Kaikki saivat standardisytostaattihoidon. Koska trastutsumabin erinomainen teho tässä korkean riskin rintasyövässä todettiin pian, seurantaryhmä lopetettiin.

Nyt esitetyissä seurantatutkimuksessa rintasyöpä oli uusinut 24 %:lla molemmissa hoitoryhmissä, (HR 0.99; 95 % CI 0.85-1.14; p=0.86). Trastutsumabin haittana esiintyy sydänvaikutuksia. Sydäntapahtumia oli yhden vuoden ryhmässä 4.1 %:lla ja 7.2 %:lla kahden vuoden hoidossa.

PHARE-tutkimuksessa 3 384 potilasta, joilla oli HER-2-positiivinen kasvain, sai neljä solunsalpaajasykliä ja kuusi kuukautta trastutsumabia. Tämän jälkeen puolet potilaista satunnaistettiin jatkamaan trastutsumabia toiset kuusi kuukautta. Vuoden hoitoa saaneista potilaista 88 % ei ollut saanut rintasyövän uusimaa neljän vuoden aikana, vastaava luku puoli vuotta hoitoa saaneilla oli 85 % (HR 1.28; 95 % CI 1.05-1.56).

Tutkimuksen tilastollinen suunnitelma rakennettiin osoittamaan, että kuuden kuukauden hoito ei ole vuoden hoitoa huonompi. Tutkijat totesivat, että vaikka vuoden hoito näytti hieman tehokkaammalta estämään rintasyövän uusimia, tilastollisesti merkittävää eroa ei syntynyt. Toisaalta vuoden hoidossa esiintyi enemmän sydänhaittoja (5.7 % vs. 1.9 %).

Toistaiseksi vuoden pituinen trastutsumabi-liitännäishoito on kansainvälinen standardi. Lähivuosina saatavissa uusissa tuloksissa tulee selviämään, voidaanko sen alle mennä.

Päivi Hietanen
Kuva: Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.