Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1996 vsk 51 s. 2893

Rohkaisevaa tietoa syövän hoitotuloksista

Suomen Syöpärekisterin tuore tilasto kertoo, että suomalaisten syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku jatkaa tasaista nou-suaan. Kun vuosina 1980-86 sairastuneilla miehillä elossaololuku oli 36 % ja naisilla 51 %, ovat vastaavat luvut vuosilta 1985-89 41 % ja 55 %. Suotuisan kehityksen taustalla ovat kattava terveydenhoitojärjestelmämme, tiedotuskampanjat, väestön korkea valistuneisuustaso ja uskomuslääketieteen vähäinen osuus hoitomuotona.

Parhaat hoitotulokset on saatu paikallisena todetun syövän hoidossa, jossa tarvitaan tehokasta syövän varhaistoteamista. Siinä auttavat tiedotus ja seulontatutkimukset. Varsinkin melanooman toteamisessa on väestölle suunnatun tiedotuksen avulla saatu ihmiset itse tarkkailemaan ihomuutoksiaan. Väestöseulonnan ansiosta on kohdun kaulaosan syöpä saatu romahdusmaisesti vähenemään ja samaa toivotaan vaikeammin havaittavalta rintasyövältä, vaikka rahan puutteen vuoksi on seulontatutkimusten alaikärajaksi jouduttu asettamaan 50 vuotta. Suurin osa uusista rintasyöpätapauksista todetaan kuitenkin jo ikäryhmässä 45-50 (1994 todettiin 423 uutta tapausta tässä ikäryhmässä).

Miehillä vuosikaudet yleisimpänä syöpänä todettu keuhkosyöpä on tällä vuosikymmenellä saanut tehdä tilaa eturauhassyövälle, joka on ottanut ykköstilan (1994 yli 2 000 uutta tapausta). Eturauhassyövän viiden vuoden elossaololuku, 62 % on kuitenkin selvästi parempi kuin keuhkosyövän 11 %.

Lue myös

Paikallisena todetun ja levinneiden syöpien välillä on suuri ero elossaololuvuissa. Miesten paikallisissa syövissä se on 68 %, mutta levinneissä vain 14 %. Naisilla vastaavat luvut ovat 81 % ja 28 %.

Syöpärekisterin tilastosta näkyvät myös melko suuret alueelliset erot eri syöpien ilmaantuvuudessa. Vaikka kaikissa sairaanhoitopiireissä on uusien tapausten määrä kaikkien syöpien osalta hyvinkin samaa suuruusluokkaa sataa tuhatta asukasta kohti, on esim. rintasyöpään sairastuminen huomattavasti yleisempää Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. Leukemiaan sairastutaan eniten maan kaakkoisosissa, mutta myös Ahvenanmaalla, ja vähiten Keski-Pohjanmaalla ja Länsi-Pohjan alueella.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030