1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen
Ajan­kohtai­sta

Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen

Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt useita työntekijän rokotussuojaa koskevia ratkaisuja.

Sakslin huomautti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä, joka oli antanut Kuopion psykiatrian keskuksen työntekijälle kirjallisen varoituksen rokotussuojan ottamatta jättämisestä.

Sakslinin mukaan rokotuksesta kieltäytyminen ei voi olla varoituksen antamisen peruste. Varoitus voi seurata vain virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisen tai laiminlyönnin takia. Lisäksi rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Sairaanhoitopiiri ilmoitti oikeusasiamiehelle, että se peruu kantelijan ja muidenkin työntekijöiden kirjalliset varoitukset influenssarokotusten ottamisen laiminlyönnistä.

Sairaanhoitopiiri ilmoitti myös, että se on jo aiemmin muuttanut käytäntöä, ja influenssarokotuksen ottaminen on työntekijöille vapaaehtoista.

Ehdottaa tartuntatautilain täsmentämistä

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita, käytetään vain erityisestä syystä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja.

Sakslin aikoo useiden rokotuksiin liittyvien kanteluiden takia tehdä esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain täsmentämisestä.

Lue myös

Hän pyytää täsmentämään lakia siten, että myös kotihoidossa, kotisairaanhoidossa tai kotisairaalassa, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita, saisi vain erityisestä syystä työskennellä puutteellisen rokotussuojan omaava henkilö.

Työnantaja ei voi vaatia kirjallista selvitystä

Sakslinille saapuneissa rokotuksiin liittyvissä kanteluissa on lisäksi ilmennyt ongelmia rokotustietojen keräämisessä ja käsittelyssä.

Hän toteaa, että työnantaja ei voi vaatia työntekijää antamaan selvitystä rokotussuojastaan tai taudin sairastamisesta kirjallisesti tai lomakkeella. Selvitykseksi riittää työntekijän suullinen ilmoitus työnantajalle.

Jos työnantaja edellyttää työntekijän ilmoittavan rokotuksistaan kirjallisesti lomakkeella, menettely ei ole Sakslinin mukaan lainmukainen.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.