1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen
Ajan­kohtai­sta

Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen

Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Rokottamattomuus ei oikeuta varoitukseen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt useita työntekijän rokotussuojaa koskevia ratkaisuja.

Sakslin huomautti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä, joka oli antanut Kuopion psykiatrian keskuksen työntekijälle kirjallisen varoituksen rokotussuojan ottamatta jättämisestä.

Sakslinin mukaan rokotuksesta kieltäytyminen ei voi olla varoituksen antamisen peruste. Varoitus voi seurata vain virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisen tai laiminlyönnin takia. Lisäksi rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Sairaanhoitopiiri ilmoitti oikeusasiamiehelle, että se peruu kantelijan ja muidenkin työntekijöiden kirjalliset varoitukset influenssarokotusten ottamisen laiminlyönnistä.

Sairaanhoitopiiri ilmoitti myös, että se on jo aiemmin muuttanut käytäntöä, ja influenssarokotuksen ottaminen on työntekijöille vapaaehtoista.

Ehdottaa tartuntatautilain täsmentämistä

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita, käytetään vain erityisestä syystä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja.

Sakslin aikoo useiden rokotuksiin liittyvien kanteluiden takia tehdä esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain täsmentämisestä.

Lue myös

Hän pyytää täsmentämään lakia siten, että myös kotihoidossa, kotisairaanhoidossa tai kotisairaalassa, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita, saisi vain erityisestä syystä työskennellä puutteellisen rokotussuojan omaava henkilö.

Työnantaja ei voi vaatia kirjallista selvitystä

Sakslinille saapuneissa rokotuksiin liittyvissä kanteluissa on lisäksi ilmennyt ongelmia rokotustietojen keräämisessä ja käsittelyssä.

Hän toteaa, että työnantaja ei voi vaatia työntekijää antamaan selvitystä rokotussuojastaan tai taudin sairastamisesta kirjallisesti tai lomakkeella. Selvitykseksi riittää työntekijän suullinen ilmoitus työnantajalle.

Jos työnantaja edellyttää työntekijän ilmoittavan rokotuksistaan kirjallisesti lomakkeella, menettely ei ole Sakslinin mukaan lainmukainen.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.