Ajan­kohtai­sta

Sähköisissä palveluissa merkittävää vaihtelua sairaanhoitopiireittäin

Monilla alueilla perusterveydenhuollon järjestelmät ovat jääneet erikoissairaanhoidosta jälkeen.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Sairaanhoitopiirien välillä on merkittävää vaihtelua sähköisten palvelujen tarjonnassa ja tarpeellisen potilastiedon näkymisessä erityisesti perusterveydenhuollon toimijoille, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Oulun yliopiston tutkimuksesta.

Monilla alueilla perusterveydenhuollon sähköisten järjestelmien palvelut ja käyttäjätuki ovat erikoissairaanhoitoa heikompia, toteaa Oulun yliopiston terveydenhuollon tietojärjestelmien työelämäprofessori Jarmo Reponen tiedotteessa.

Ongelmana on myös se, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat toimineet erillään ja hankkineet erillisiä järjestelmiä.

– Yksi tärkeä etu tulevasta hyvinvointialueuudistuksesta on yhteisten tietojärjestelmien hankinta. Sen mahdollistaa myös parempien sähköisten palvelujen kehittämisen, sanoo Reponen.

Lue myös

Kaikilla sairaanhoitopiireillä on käytössä sähköinen lähetejärjestelmä. 67 prosentilla sairaanhoitopiireistä läheteliikenne erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä tapahtuu pelkästään sähköisesti.

Sähköiset konsultaatiot ovat lisääntyneet. Niiden avulla perusterveydenhuollon lääkäri voi hoitaa potilaan itse erikoislääkäriltä saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Tutkimus toteutettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0) -hankkeessa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030