1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sairaalainfektioille luodaan rekisteriä
Ajan­kohtai­sta 14/1998 vsk 53 s. 1682

Sairaalainfektioille luodaan rekisteriä

Kansanterveyslaitos on aloittanut yhdessä sairaaloiden kanssa sairaalainfektio-ohjelman, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja helpottaa sairaalainfektioiden seurantaa ja luoda niitä varten laaja rekisteri. Hankkeessa on pilottivaiheessa mukana neljä sairaalaa, HYKS:n Meilahden sairaala, TaYS, Jorvin sairaala sekä Päijät-Hämeen keskussairaala, mutta myöhemmin mukaan otetaan lisää sairaaloita.

- Tähän asti sairaalainfektioiden seuranta on vaihdellut sairaaloittain. Kukin sairaala on päättänyt, mitä infektioita seuraa, seuranta on sairaalan toiminnan mukaan suunnattua, eikä sitä välttämättä ole kaikilla osastoilla. Tyypillisiä rekisteröityjä sairaalainfektioita ovat kirurgiset haavainfektiot, bakteremiat ja virtsatieinfektiot. Rekisteröinnin kirjavuudesta johtuen myös infektioiden kriteerit ovat vaihdelleet, kertoo laboratoriojohtaja Jaana Vuopio-Varkila Kansanterveyslaitoksesta.

Rekisteröinti aloitetaan bakteremioista. Tämän vuoden alkupuolella koottiin asiantuntijatyöryhmä, jossa on KTL:n ja neljän sairaalan edustajien lisäksi muutama ulkopuolinen asiantuntija. Tämä ryhmä on luonut bakteremian määritelmät, jotka ovat lähes valmiit. Uudessa rekisterissä bakteremioiden edellytetään olevan laboratoriossa varmennettuja.

- Toivomme pääsevämme loppukesästä keräämään ensimmäisiä tietoja ohjelmassa mukana olevista neljästä sairaalasta näitä määritelmiä käyttäen, Jaana Vuopio-Varkila kertoo.

Samanaikaisesti tämän ensimmäisen vaiheen kanssa ryhdytään luomaan kirurgisten haavainfektioiden määritelmiä. Määritelmien toivotaan olevan valmiit syksyllä, jolloin päästään keräämään haavainfektiolukuja.

Lue myös

- Kolmas vaihe on suunnattu seuranta, jonka kohteesta ei ole tehty lopullista päätöstä. Esillä on ollut tehohoitoyksiköiden suunnattu seuranta tai hematologisten potilaiden sairaalainfektioiden seuranta, kertoo Jaana Vuopio-Varkila.

Viimeiseksi on tarkoitus tehdä yleensä sairaalainfektioiden esiintyvyyttä selvittävä prevalenssitutkimus.

- Jotta prevalenssitutkimus toimisi hyvin, siinä pitäisi olla mukana kohtuullisen kattavasti suomalaisia sairaaloita. Se voisi olla poikkileikkaustutkimus, siten että kirjattaisiin kussakin sairaalassa yhden päivän aikana esiintyvät sairaalainfektiot. Jotta tämä olisi mahdollista, määritelmät ja kriteerit pitää sopia aika tarkkaan, Vuopio-Varkila sanoo.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Tytöillä on suurempi riski loukkaantua jalkapallossa

40 prosenttia lasten saamista vammoista oli lieviä.

Tieteessä
Oksikodoni sopii synnytyskivun lievitykseen

Avautumisvaiheen alkuvaiheessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti.

Ajassa
Työhyvinvointi jopa parani

Krooninen väsymys väheni koronakeväänä, raportoi Työterveyslaitos.

Blogi
Elokuu – paluu pienempiin bootseihin

Tuhkimon taika haihtuu ja palataan takaisin omaan arkeen, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Kommentti
Uusi normaali: lapset kärkeen

On aika herätellä keskustelua yhteiskunnan tärkeysjärjestyksestä, kirjoittaa Silja Kosola.

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.